Cynlluniau i ail wampio Ysgol Gyfun Gŵyr

  • Cyhoeddwyd
YsgolFfynhonnell y llun, Getty Images

Bydd cynlluniau i ail wampio Ysgol Gyfun Gŵyr yn Abertawe yn cael eu cyflwyno i gabinet Cyngor Abertawe wythnos nesaf.

Y cynnig ydy bod yr ysgol yn gwneud defnydd o adeiladau gwag sydd gerllaw. Mae'r adeiladau yn wag am fod plant o'r feithrinfa a'r blynyddoedd iau yn Ysgol Gynradd Tre-gwyr wedi ymuno gyda'r disgyblion hŷn mewn ysgol newydd.

Byddai hyn yn golygu bod gan Ysgol Gyfun Gŵyr ddosbarthiadau dysgu ychwanegol, labordy gwyddoniaeth, mwy o le i ddisgyblion giniawa ac mwy o le ar gyfer y dderbynfa. Dywedodd y cynghorydd Jen Raynor o Gyngor Abertawe y byddai'r cynigion yn cael "effaith bosotif ar addysg Gymraeg yn Abertawe gan ddarparu adnoddau gwell i gwrdd a'r anghenion ac iddi ffynnu."

Byddai'r cynlluniau yn costio ryw £1.35 miliwn gyda'r gost yn cael ei rhannu rhwng y cyngor a Llywodraeth Cymru.

Os y bydd yna sêl bendith cynllunio ac sêl bendith gan y Llywodraeth gallai'r gwaith ddechrau yn y gwanwyn.