Arian ychwanegol i ddelio gyda thanau bwriadol

Cyhoeddwyd

Mi fydd heddlu Wrecsam yn cael deng mil o bunnau'n ychwanegol i ddelio efo'r nifer cynyddol o danau bwriadol sy'n cael eu cynnau yno.

Wrth siarad ar raglen Good Morning Wales, Radio Wales fore Sadwrn mi ddywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd y gogledd, Winston Roddick fod 175 o dannau bwriadol wedi eu cynnal yn Wrecsam y llynedd, bron i hanner yr holl danau bwriadol yng ngogledd Cymru.

Dywedodd bod angen i'r gymuned gyfan ddod at ei gilydd i geisio datrys y broblem.

Wrth gydnabod bod rhywfaint o'r tanau yn cael eu cynnau ar hap dywedodd hefyd bod rhai unigolion yn trefnu i gynnau'r tanau.

Dywedodd hefyd: "Mae yna hefyd ychydig o fygwth yn digwydd felly dyw pobl ddim yn rhannu gwybodaeth ac mae angen i ni ddatrys y broblem ddifrifol yna."