Newid pris tocyn teithio yng Ngwynedd?

  • Cyhoeddwyd
Bws

Mi allai rhai disgyblion dros 16 oed yng Ngwynedd orfod talu mwy i deithio i'r ysgol neu goleg os bydd y cyngor yn cymeradwyo cynlluniau newydd.

Ar hyn o bryd mae pris y tocyn yn amrywio o £60 i £100 ac mae'n costio £1m y flwyddyn i'r cyngor.

Os daw'r cynigion newydd i rym ym mis Medi bydd yn rhaid i ddisgyblion dalu £100 y tymor. Byddai hyn yn arbed £50,000 y flwyddyn i'r awdurdod lleol.

Mae'r adroddiad yn dweud bod yr amrywiaeth ym mhris y tocyn ar hyn o bryd yn medru "achosi drwgdeimlad" am fod rhai myfyrwyr yn gorfod talu mwy nag eraill.

Nid yw'n orfodol i awdurdodau lleol dalu am gludo plant dros 16 oed o'u cartrefi i'w hysgol neu goleg.

Yn ôl yr adroddiad byddai'r newid yn golygu y gallai myfyrwyr "ddewis y cwrs gorau iddyn nhw...heb orfod talu'r gwahaniaeth ym mhris y tocyn teithio ar gyfer rhai dros 16 oed."

Mae disgwyl i'r cynlluniau gael eu trafod mewn cyfarfod Cyngor ddydd Mawrth.