Angen 'trawsnewid y ffordd mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Barn rhai oedd yn y rali yng Nghaerdydd

Mae tua cant o bobl wedi ymgynnull mewn rali yng Nghaerdydd i bwyso ar y pleidiau gwleidyddol i 'drawsnewid' y ffordd mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu.

Cymdeithas yr Iaith oedd wedi trefnu'r brotest ac maen nhw'n honni y byddai'n cymryd wyth can mlynedd i sicrhau fod pob plentyn yng Nghymru yn cael eu dysgu drwy gyfrwng Gymraeg, petai'r nifer yn cynyddu ar y raddfa bresennol.

Mi lofnododd grwpiau fel yr undeb athrawon UCAC, Dathlu'r Gymraeg a Merched y Wawr ddatganiad yn cefnogi galwad y mudiad iaith.

Dywedodd Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg cyn y rali bod angen i'r llywodraeth nesaf fydd mewn grym wedi'r etholiad Cynulliad "weithredu gyda gweledigaeth a gwireddu ewyllys y Cymry i weld ein hiaith yn ffynnu."

Un o brif alwadau'r mudiad ydy bod angen gwneud yn siwr bod pawb yng Nghymru yn cael addysg cyfrwng Cymraeg.

"Mae'r gwleidyddion yn honni eu bod eisiau creu Cymru gwbl ddwyieithog - ond ni fydd y drefn addysg bresennol yn llwyddo i wneud hynny" meddai Jamie Bevan.