Llafur yn cyhoeddi ei 'haddewidion' ar gyfer yr etholiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Carwyn Jones hanner ffordd drwy "ddegawd o gyflawni", meddai

Mae Carwyn Jones wedi cyhoeddi chwech o brif addewidion ei blaid ar gyfer etholiad y Cynulliad gan addo llywio Cymru "drwy'r amseroedd caled".

Dywedodd arweinydd Llafur Cymru ei fod hanner ffordd drwy "ddegawd o gyflawni" fel Prif Weinidog.

Daeth ei sylwadau ar ymweliad â ffatri Airbus ym Mrychdyn, Sir y Fflint, ddydd Llun.

Mae Mr Jones wedi rhoi gofal plant am ddim, trethi is, triniaethau iechyd newydd a phrentisiaethau yn ganolog i'w nod o aros wrth y llyw.

Ond disgrifiodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, yr addewid o greu 100,000 o brentisiaethau newydd fel "economeg ffantasi".

Mae Plaid Cymru yn dweud y bydd hi'n creu 50,000 o brentisiaethau.

Dywedodd Mr Jones bod Llafur yn cynnig "help llaw i rieni, i fusnesau, gwella'r safonau mewn ysgolion, rhoi'r driniaeth ddiweddaraf i'r rheiny sy'n wael a thegwch i'r genhedlaeth hyn".

Ffynhonnell y llun, Llafur Cymru

Fel rhan o "chwech o addewidion y blaid", mae hi'n cynnig:

  • 30 awr o ofal plant am ddim am 48 wythnos
  • Toriadau treth ar gyfer busnesau bach yng Nghymru
  • Cynllun i greu 100,000 o brentisiaethau
  • Cronfa driniaeth newydd i'r Gwasanaeth Iechyd
  • Dyblu'r terfyn cyfalaf ar gyfer y rheiny sy'n mynd i ofal preswyl
  • £100m i roi hwb i safonau ysgol

'Cyflawni'

"Yn 2011 fe addewais i ddegawd o gyflawni i bobl Cymru," meddai Mr Jones. "Dywedais er gwaethaf toriadau llym i'n cyllideb, y byddwn yn cyflawni'r addewidion y gwnaethom er mwyn llywio Cymru drwy'r amseroedd caled.

"Rydym hanner ffordd drwy'r daith a'r addewidion y gwnaethom yn yr etholiad diwethaf, rydym wedi cyflawni."

Ychwanegodd y Prif Weinidog: "Gan adeiladu ar lwyddiant ein cynllun prentisiaethau, byddwn yn cyllido 100,000 o brentisiaethau newydd o bob oed.

"Gan gydnabod bod busnesau bach wrth galon ein heconomi a chymunedau lleol, byddwn yn defnyddio ein pwerau newydd ar raddau busnes i roi toriad treth i holl fusnesau bach y wlad."