Annog pobl i gael brechlyn ffliw

  • Cyhoeddwyd
BrechlynFfynhonnell y llun, SPL

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio bod ffliw ar gynnydd ac y dylai pobl sydd fwyaf tebygol o gael y clefyd gael eu brechu.

Mae'r achosion o ffliw yn digwydd fwyaf i bobl rhwng 25-65 oed.

Erbyn diwedd Ionawr fe roedd 123 o gleifion mynd i'r ysbyty er mwyn derbyn triniaeth a bron i 3,500 o bobl wedi ymweld â'r Meddyg Teulu gyda symptomau ffliw.

Mae ffigyrau diweddar yn dangos bod llai na hanner o bobl o dan 65 oed sydd mewn peryg o gael yr afiechyd wedi eu brechu. Mae hynny yn achos o bryder meddai'r corff iechyd.

Dywedodd Dr Marion Lyons o Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae ffliw ar gynnydd ac mae wedi bod yn achosi salwch enbyd.

"Mae brechu yn parhau i fod y ffordd gorau i amddiffyn yn erbyn ffliw.

"Mi fydden ni yn annog unrhyw un sydd gyda chyflwr sydd yn eu gwneud nhw yn fwy tebygol o gael ffliw ac sydd ddim wedi cael eu brechu, i gofio nad yw hi'n rhy hwyr iddyn nhw gael eu brechu a hynny am ddim."

Rhai o'r clefydau sydd yn gallu gwneud person yn fwy tebygol o gael ffliw yw asthma, diabetes, clefydau'r galon neu os yw menyw yn feichiog.

Y cyngor i unrhyw un sydd yn dechrau cael symptomau ffliw fel cur yn ben, cyhyrau sydd yn brifo neu beswch yw yfed digon, cymryd tabledi lladd poen ac i osgoi dod i gysylltiad gyda phobl sydd fwyaf tebygol o gael yr afiechyd.