Nyrsys o Sbaen i helpu'r gogledd

Cyhoeddwyd

Mae nyrsys o Sbaen wedi cael eu recriwtio i helpu datrys prinder staff mewn ysbytai yn y gogledd.

Mewn adroddiad yr wythnos yma mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn datgelu fod nyrsys wedi dechrau cyrraedd o Sbaen ym mis Ionawr eleni, ac mae disgwyl i'r grŵp nesaf gyrraedd fis yma.

Daw'r datganiad yn dilyn cyfres o fesurau i daclo'r prinder staff, gan gynnwys diwrnod agored yn Ysbyty Glan Clwyd ac ymgyrch brifysgol i raddedigion.

Ar hyn o bryd mae 14% o swyddi yn wag, gyda'r sefyllfa yn waeth yn ardal Wrecsam o'i gymharu gyda'r rhannau mwy gorllewinol.

Costau yn gostwng

Yn yr adroddiad, dywed Morag Olsen, prif swyddog gweithredol y Bwrdd: "Mae staffio nyrsys yn cael ei asesu'n ddyddiol gyda staff yn cael eu hadleoli fel yr angen."

Bydd recriwtio o dramor yn parhau, ynghyd â ffeiriau cyflogi a mesurau eraill.

Mae'r adroddiad hefyd yn dangos fod £3.25 miliwn wedi ei wario ar staff ym mis Rhagfyr, gostyngiad o £244,000 o fis Tachwedd.

Gostwng hefyd wnaeth cost nyrsio asiantaeth o £767,000 y mis ar gyfartaledd yn 2014-2015 i £450,000 yn y flwyddyn ariannol bresennol.

Cafodd meddygon llenwi eu talu £273,000 yn Rhagfyr 2015, cynnydd o £59,000 ers mis Tachwedd.