Achos trais Caerdydd: Dyn yn 'targedu merched'

Cyhoeddwyd
llys y goron

Mae llys wedi clywed bod dyn sydd wedi ei gyhuddo o dreisio dynes yn ystod wythnos y glas yn "targedu merched sengl a meddw".

Mae Reemus Hamza, 40, wedi ei gyhuddo o ymosod ar ddynes 20 oed wrth iddi gerdded adref ar ei phen ei hun ar ôl noson allan yng nghanol Caerdydd ar 20 Medi 2015.

Honnodd yr erlyniad yn Llys y Goron Casnewydd bod y ddynes yn rhy feddw i gytuno i gael rhyw.

Mae Mr Hamza yn gwadu'r cyhuddiad.

Clywodd y llys fod y ddynes yn methu dod o hyd i'w ffrindiau ac wedi dechrau cerdded adref cyn iddi ddod ar draws y diffynnydd.

Honnodd Claire Pickthorn ar ran yr erlyniad bod Mr Hamza wedi treisio'r ddynes y tu ôl i lwyn ar Museum Avenue am tua 02:00.

Roedd y ddynes wedi meddwi gymaint fel nad oedd hi'n cofio cael rhyw, ac felly nid oedd hi mewn cyflwr iawn i gytuno i gael rhyw, meddai Ms Pickthorn.

Ychwanegodd: "Roedd o'n targedu merched sengl a meddw."

Mae Mr Hamza yn gwadu'r cyhuddiad, ac mae'r achos yn parhau.