Cefnogaeth i UKIP yn cynyddu er gwaethaf dadlau mewnol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC

Mae'r gefnogaeth i UKIP yng Nghymru yn cynyddu, er y dadlau mewnol o fewn y blaid ynghylch dewis ymgeiswyr Cynulliad, yn ôl arolwg barn newydd.

Yn y bleidlais etholaeth, mae ymchwil ITV Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn rhoi Llafur ar 34% (-4 ers mis Rhagfyr), y Ceidwadwyr 22% (-1), Plaid Cymru 19% (-1), UKIP 18% (+3) a'r Democratiaid Rhyddfrydol 5% (dim newid).

Mae'r pôl yn dangos ei bod yn "frwydr tair ffordd" i ddod yn ail yn yr etholiad mis Mai, meddai'r Athro Roger Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru.

Yn ôl ei ddadansoddiad, byddai'r Blaid Lafur yn ennill 27 o seddi, tair yn fyr o fwyafrif.

Byddai'r Ceidwadwyr yn ennill 12, Plaid Cymru 10, UKIP naw a'r Democratiaid Rhyddfrydol dwy, yn ôl y pôl.

Mae hefyd yn cyfrif pleidleisio ar y rhestr ranbarthol ar gyfer yr 20 o'r 60 o Aelodau Cynulliad sy'n cael eu hethol ar sail cynrychiolaeth gyfrannol.

Yn ôl y data, mae Llafur ar 31% (-3), Ceidwadwyr 22% (-1), Plaid Cymru 19% (+1), UKIP 18% (+2), y Democratiaid Rhyddfrydol 4% (dim newid) a'r Gwyrddion 3% (-1).

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Blaid Lafur yn parhau "ymhell ar y blaen", meddai'r Athro Roger Scully

Dywedodd yr Athro Scully bod Llafur "ymhell ar y blaen" o'r gweddill, ond ei bod yn colli'r gefnogaeth yr enillodd hi pan etholwyd Jeremy Corbyn yn arweinydd fis Medi.

"Mae'r ffaith bod y gefnogaeth i'r gwrthbleidiau wedi ei rwygo yn parhau i fod o fudd i'r Blaid Lafur," meddai.

"Mae'r ddwy brif wrthblaid yn y Cynulliad i bob pwrpas yn aros yn eu hunfan yn y pôl. Dyw hynny ddim yn argoeli'n dda i obeithion y Ceidwadwyr na Phlaid Cymru o ennill nifer o seddi etholaeth sydd ei angen er mwyn herio'r blaid Lafur sy'n tra-arglwyddiaethu yn y Cynulliad.

"Oni bai y bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn cael rhyw fath o adfywiad erbyn mis Mai, mae cadw dwy sedd yn ragolwg gobeithiol iddyn nhw.

"UKIP yw'r enillwyr clir o'r pôl. Mae hyn, i ryw raddau, yn rhyfedd iawn; mae yna rwygiadau mewnol arwyddocaol o fewn y blaid yn ddiweddar, yn enwedig yng Nghymru, sydd wedi golygu cyhoeddusrwydd negatif sylweddol.

"I bleidiau 'cyffredin', byddwn yn disgwyl i ddatblygiadau o'r fath olygu llai o gefnogaeth gyhoeddus. Ond mae'n ymddangos nad yw hyn yn wir i UKIP. Mewn gwirionedd, i'r gwrthwyneb, mae ei chefnogaeth yn parhau i dyfu."

Ar y cwestiwn o Ewrop, mae bwlch yn agor o ran y rheiny sy'n dymuno gadael yr Undeb Ewropeaidd yn y refferendwm sydd ar y gorwel.

Dangosodd yr arolwg y byddai 45% yn pleidleisio i adael (+3), 37% o blaid aros mewn (-3), gyda'r rheiny oedd yn "ansicr" ar 16% (+2).