Lluniau anweddus o blant: Tynnu enw nyrs o'r gofrestr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae nyrs gafodd ei garcharu ar ôl cyfaddef bod â 5,000 o luniau anweddus o blant yn ei feddiant wedi ei wahardd rhag dychwelyd i'r proffesiwn.

Fe wnaeth Paul Richards, 37 o'r Wyddgrug, bledio'n euog o fod a lluniau anweddus o blentyn yn ei feddiant ym mis Mai 2015, a chafodd ei garcharu am 10 mis.

Ond clywodd gwrandawiad y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth bod Richards, oedd yn gweithio yn Ysbyty Maelor Wrecsam, yn awyddus i weithio fel nyrs eto.

Cafodd ei enw ei dynnu oddi ar y gofrestr wrth i'r gwrandawiad benderfynu nad oedd ei droseddau'n addas i rywun yn y proffesiwn.

'Gwarthus'

Yn ogystal â'r ddedfryd, cafodd Richards orchymyn atal troseddau rhyw am 10 mlynedd, fydd yn ei atal rhag gweithio gyda phlant tan o leiaf 2025.

Dywedodd Richards wrth y gwrandawiad ei fod yn deall ei fod wedi gwneud yn anghywir, ond ei fod eisiau dychwelyd i weithio pan oedd y gorchymyn yn dod i ben.

Wrth gyflwyno'r achos yn ei erbyn, dywedodd Louise Hartley bod gan Richards rai lluniau yn y categori mwyaf difrifol, ac y byddai gweld rhywun oedd wedi cwblhau'r fath droseddau yn gweithio eto yn "warthus" yn llygaid y cyhoedd.

Dywedodd cadeirydd y panel, Helen Potts, nad oedd troseddau Richards yn cyd-fynd gyda swydd gofal iechyd.