BBC Cymru Fyw

Arbedion £5m Gwynedd: Gohirio toriadau celfyddydau

Published

Mae Cyngor Gwynedd wedi penderfynu gohirio toriadau i'r celfyddydau yn y sir, er bod angen i gynghorwyr wneud toriadau o £5m.

Mewn cyfarfod o'r cabinet ddydd Mawrth, fe wnaeth cynghorwyr hefyd benderfynu i ohirio toriadau i Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Dyfed Edwards, ei fod wedi derbyn llythyrau o "John O'Groats i Land's End" yn gwrthwynebu'r cynllun.

Er hynny, mae disgwyl i'r cyngor llawn gymeradwyo cynnydd mewn treth cyngor mewn cyfarfod fis nesaf.

Ariannu tymor hir

image copyrightGoogle
image captionDywedodd Dyfed Edwards na fyddai modd i'r cyngor ariannu Amgueddfa Lloyd George yn y tymor hir

Roedd adroddiad i'r cabinet yn argymell lleihau gwariant ar gamerâu cylch cyfyng, ac yn gofyn i gynghorwyr ystyried cynyddu cost cinio ysgol, ond hynny'n gynnydd llai na'r cynllun gwreiddiol wedi ymgynghoriad.

Fe wnaeth y cynghorwyr hefyd drafod lleihau gwariant ar y celfyddydau fyddai wedi golygu cau Amgueddfa Lloyd George.

Pwysleisiodd Mr Edwards na fyddai modd i'r cyngor ariannu'r amgueddfa yn y tymor hir, ond cafodd y penderfyniad terfynol ei ohirio tan Ebrill 2017.

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd y cyngor y byddai'r adroddiad i'r cyngor llawn yn argymell:

  • Gweithredu toriadau gwasanaethau o £4,590,000;
  • Torri cyllideb ffyrdd £850,000;
  • Cynyddu Treth Cyngor o 3.97% yn hytrach na'r bwriad gwreiddiol o 3.5%.

Dywedodd Mr Edwards mai'r "peth diwethaf y byddai'r un ohonom fel cynghorwyr yn awyddus ei wneud fyddai torri gwasanaethau" ond bod yr argymhellion yma "yn taro cydbwysedd orau" rhwng gwarchod gwasanaethau ac effaith cynnydd treth cyngor.

Ychwanegodd: "Mae'r gyllideb yma yn darparu cyfle i ystyried dyfodol rhai gwasanaethau fel Neuadd Dwyfor ac Amgueddfa Lloyd George er enghraifft, yn ogystal â chynnig cyfle i gymunedau ddod ymlaen gyda chynigion i ni ystyried ynglŷn â gwasanaethau yn eu hardaloedd."

Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan y cyngor llawn ar 3 Mawrth.

Straeon perthnasol

  • 'Toriadau sylweddol': Ymgynghori Gwynedd