Ymgynghoriad yn dechrau ar safle teithwyr ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae safle ger Pentraeth wedi bod yn gartref answyddogol i rai teuluoedd ers pedair blynedd

Mae cynigion ar gyfer safleoedd sipsiwn a theithwyr ar Ynys Môn wedi eu datgelu fel rhan o ymgynghoriad cyhoeddus sy'n cael ei lansio ddydd Mawrth.

Mae trigolion a busnesau yn cael eu hannog i leisio eu barn a chynnig adborth ar y safleoedd, ac mae'r cyngor hefyd wedi trefnu sesiynau galw i mewn ar gyfer y cyhoedd yn y cymunedau dan sylw.

Cafodd Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr ei baratoi ar y cyd rhwng Cyngor Môn a Chyngor Gwynedd yn Hydref 2015.

Ar Ynys Môn, fe wnaeth yr asesiad adnabod yr angen am safle preswyl parhaol a dau safle i'w defnyddio fel man stopio dros dro ar gyfer sipsiwn a theithwyr ar yr A55.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dod i ben ar 11 Mawrth, cyn i gais cynllunio gael ei gyflwyno er mwyn datblygu'r safleoedd sydd wedi'u dewis.

Y rhestr fer o safleoedd posib ar gyfer safle parhaol yn ne'r sir a dau fan stopio dros dro:

 • Safle preswyl parhaol yn ardal Menai (de'r Ynys)
 • Man stopio dros dro yng nghanol yr Ynys
 • Man stopio dros dro yn ardal Caergybi
 • Gwersyll presennol, encilfa A5025 rhwng Porthaethwy a Phentraeth
 • Tir Gwag yn Stad Ddiwydiannol Mona - Safle A
 • Stad Ddiwydiannol Penrhos, Plotiau Gwag
 • Mân-ddaliad Gaerwen
 • Tir Gwag yn Stad Ddiwydiannol Mona - Safle B
 • Tir i'r dwyrain o safle B&M (safle Homebase yn flaenorol), Caergybi
 • Tir ym Mhenhesgyn, ger Penmynydd
 • Tir i'r de ddwyrain o safle Alpoco

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Ynys Môn, Dr Gwynne Jones: "Rydym wedi'n hymrwymo i sicrhau bod yr ymgynghoriad pwysig yma, gaiff ei gynnal dros fis, yn rhoi cyfle i bawb â diddordeb gael dweud eu dweud.

"Bydd adborth gan drigolion a chymunedau o amgylch y safleoedd dan sylw yn hanfodol wrth helpu ni gyrraedd penderfyniad terfynol mewn modd gwybodus."

Straeon perthnasol