Cyhoeddi £21m i helpu Busnesau Bach a Chanolig

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £21m i helpu busnesau bach a chanolig gyda'r gobaith o greu neu ddiogelu mwy 'na 1,800 o swyddi.

Fe fydd yr arian yn cael ei ddosbarthu i fusnesau Cymru trwy ddwy o gronfeydd Cyllid Cymru a thrwy gronfa ad-daladwy newydd Llywodraeth Cymru.

Bydd y Gronfa Fenthyciadau i Ficro-Fusnesau yn cael hwb o £6m, a bydd cronfa newydd gwerth £10m, y Gronfa Fuddsoddi mewn Mentrau Technoleg yn gyfrwng i Cyllid Cymru fuddsoddi mewn busnesau technoleg blaengar.

Ers ei lansio yn 2012, mae'r Gronfa Fenthyciadau i Ficro-Fusnesau wedi buddsoddi dros £5m mewn bron 200 o gwmnïau, tra bo'r Gronfa Fuddsoddi mewn Mentrau Technoleg yn darparu cyllid ar gyfer busnesau sydd â'r potensial i dyfu'n arweinwyr mewn marchnadoedd rhyngwladol.

Yn cyhoeddi'r arian, dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: "Fel llywodraeth sydd o blaid busnes, rydym yn deall ei bod yn bwysig helpu busnesau bach a chanolig â'u llif arian ac i gael gafael ar gyllid.

"Bydd yr arian newydd yn helpu mwy eto o fusnesau Cymru i gael gafael ar y cyllid sydd eu hangen arnynt i dyfu ac i greu swyddi, yn enwedig os nad yw'r cyllid hwnnw ar gael yn unman arall."