Ailfeddiannu cartrefi ar ei isaf ers dros ddegawd

  • Cyhoeddwyd
TaiFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae nifer y cartrefi sy'n cael eu hailfeddiannu yng Nghymru wedi haneru dros y flwyddyn ddiwethaf, ac ar ei lefel isaf ers dros ddegawd, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Fe wnaeth beilïaid ailfeddiannu 491 o dai yn 2015, o'i gymharu â 955 yn 2014.

Mae ffigyrau'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dangos bod nifer yr ailfeddiannau ar i lawr ers 2008 pan wnaeth bron i 2,500 o bobl golli eu cartrefi.

Y ffigyrau diweddaraf hefyd yw'r isaf ers 2004.

Dywedodd y Cyngor Benthycwyr Morgeisi bod y ffigyrau'n cyd-fynd â gweddill y DU, a bod hyn oherwydd cyfraddau morgeisi isel a chynnydd mewn cyflogaeth.

Ond rhybuddiodd berchnogion i feddwl ymlaen at pan fydd cyfraddau llog yn codi.