Ysgol Gymraeg Casnewydd: Ail gyflwyno'r cais i'r cyngor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Delwedd artist o'r ysgol newydd

Bydd cais cynllunio ar gyfer ysgol uwchradd Gymraeg newydd yng Nghasnewydd yn cael ei ail gyflwyno i gyngor llawn y ddinas.

Daw yn dilyn i bwyllgor cynllunio'r awdurdod wrthod rhoi caniatâd i'r cynllun wedi rhybudd bod risg sylweddol o lifogydd ar y safle.

Bu penderfyniad y dylai'r cais gael ei ail gyflwyno oherwydd pwysigrwydd y datblygiad i Gasnewydd, yn enwedig i staff, disgyblion a rhieni.

Yn ôl y cynllun, byddai safle presennol Ysgol Uwchradd Duffryn yn cael ei rannu, gydag ysgol newydd cyfrwng Cymraeg yn cael ei datblygu ar ran o'r safle.

Mae'r cyngor yn dweud ei fod wedi ymrwymo i ddarparu addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd gan wella adeiladau'r ysgol bresennol.

Ond dywed y Cyngor nad yw ail gyflwyno'r cais ddim yn adlewyrchiad ar gywirdeb y penderfyniad blaenorol gan y pwyllgor cynllunio.

Y gred yw y byddai'n addas ac yn fwy democrataidd i'r holl gynghorwyr gymryd cyfrifoldeb ar y cyd am y penderfyniad.

Wedi ail gyflwyno'r cais, bydd angen ymgynghori gyda'r asiantaethau statudol unwaith eto. Mae disgwyl i'r penderfyniad fynd ger bron y 50 o gynghorwyr y ddinas yn ddiweddarach eleni er mwyn ystyried y cais ac unrhyw argymhellion.