Cyngor Sir y Fflint yn cytuno ar doriadau o £21m

  • Cyhoeddwyd
Flintshire County Hall in Mold

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi cytuno ar ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf fydd yn golygu gwneud toriadau o £21m.

Yn ôl yr arweinydd, Aaron Shotton bydd y toriadau yn effeithio ar nifer o wasanaethau, gan gynnwys llyfrgelloedd y sir.

Ond ychwanegodd y byddai cynnydd yn y gwariant ar dai fforddiadwy yn yr ardal.

Dywedodd Mr Shotton y bydd Treth y Cyngor yn cynyddu o 4.5%.

Yn ogystal, meddai, bydd arian yn cael ei arbed drwy ddiswyddiadau gwirfoddol a bydd y cyngor hefyd yn defnyddio llai o staff asiantaeth.