Pwy sy'n fy nilyn?

  • Cyhoeddwyd
twitter

Oes gennych chi gyfrif Twitter? Pa mor aml fyddwch chi'n ei ddefnyddio? Mae dros 320 miliwn o bobl yn defnyddio Twitter ledled y byd, gan ddefnyddio cannoedd o ieithoedd i gyfathrebu.

Ond pwy yw'r Cymry Cymraeg sydd â'r mwyaf o ddilynwyr? Cymru Fyw sydd â'r atebion:

1) Aaron Ramsey - @aaronramsey (2.1 miliwn)

Yn Saesneg y bydd chwaraewr Cymru ac Arsenal yn trydar gan amlaf, ond pan wnaeth o drydar yn Gymraeg cafodd ei feirniadu gan nifer o'i ddilynwyr. Diolchodd i'r miloedd oedd yn gefnogol ac addawodd y byddai'n dal i ddefnyddio'r Gymraeg ar y wefan.

2) Aled Haydn Jones - @ahj (417,000)

Mae Aled yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth, ac wedi bod yn gweithio ar BBC Radio 1 ers 1998. Daeth i amlygrwydd wrth siarad ar y tonfeddi am gyfresi cyntaf 'Big Brother' a 'Fame Academy'.

Roedd yn aelod o dîm rhaglen frecwast Chris Moyles enillodd ddwy wobr aur Sony am y rhaglen adloniant orau ar y radio. Er fod Moyles wedi gadael dan gwmwl, mae Aled wedi aros gyda'r orsaf fel cyflwynydd, golygydd a chynhyrchydd.

3) Imogen Thomas - @Imogen_Thomas (325,000)

Enillodd Imogen goron 'Miss Wales' yn 2003, ond ei hymddangosiad ar 'Big Brother' yn 2006 ddaeth a hi i amlygrwydd. Mae hi dal yn gweithio fel model ac bellach yn datblygu eiddo.

4) George North - @George_North (281,000)

Mae'r cawr 23 oed yn arf ymosodol pwysig i garfan Warren Gatland ac yn allweddol i obeithion ei wlad ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni. Er ei fod wedi cael ei addysg yn Ysgol Bodedern, Ynys Môn, dydy o ddim yn defnyddio'r cyfrwng i drydar yn y Gymraeg.

Ffynhonnell y llun, BBC Sport

5) John Hartson - @JohnHartson10 (252,000)

Mae cyn-ymosodwr poblogaidd Arsenal, West Ham a Celtic bellach yn sylwebydd uchel ei barch. Mae'n defnyddio Twitter yn aml i drafod pynciau llosg y byd pêl-droed gyda chefnogwyr sy'n clywed ei sylwadau ar BBC Radio 5 Live, 'Match of The Day', 'Sgorio' a BT Sport.

Mae gan John gyfrif arall ar gyfer ei waith elusennol gyda Sefydliad John Hartson @HartsFND. Mae wedi bod yn flaengar iawn yn yr ymgyrch i hyrwyddo ymwybyddiaeth o ganser y ceilliau ers iddo fo ei hun fod yn wael ychydig flynyddoedd yn ôl.

6) Jamie Roberts - @Jamiehuwroberts (243,000)

Mae canolwr Cymru yn sicr o fod wedi ychwanegu at ei ddilynwyr ar ôl dwy gem arwrol yn erbyn Iwerddon a'r Alban yn Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Mae o hefyd wedi ei gymhwyso i fod yn feddyg ac yn astudio am radd MPhil mewn Gwyddoniaeth Meddygol yng Nghaergrawnt ar hyn o bryd.

Dechreuodd cannoedd o Gymry Cymraeg ddefnyddio'r hashnod #despitebeingtaughtinwelsh wedi i gymal anffodus ymddangos yn y Western Mail am yr addysg Gymraeg gafodd Jamie yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glan Taf.

Disgrifiad o’r llun,
"Mae hi'n syndod beth allwch chi ei gyflawni ar ôl cael addysg Gymraeg!"

7) Mike Phillips - @mikephillips009 (205,000)

Er fod y mewnwr wedi ymddeol o chwarae rygbi rhyngwladol mae'n dal i fod yn gymeriad poblogaidd. Erbyn hyn mae'r gŵr gafodd ei fagu ar fferm rhwng San Clêr a Bancyfelin yn chwarae ei rygbi yn Ffrainc i Racing Metro.

8) Alex Jones - @MissAlexjones (203,000)

Ers 2010 mae Alex wedi dod yn wynebau mwya' cyfarwydd y BBC fel un o gyflwynwr nosweithiol 'The One Show'.

Mae hi hefyd wedi cystadlu yn y gyfres boblogaidd 'Strictly Come Dancing' a dringo craig serth i godi arian i Sport Relief.

Daeth yn aelod o'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015.

Disgrifiad o’r llun,
"Sai'n gallu trydar ar y graig 'ma!"

9) Nigel Owens - @Nigelrefowens (186,000)

Mae Nigel o Mynyddcerrig yn cael ei gydnabod fel dyfarnwr rygbi gorau'r byd, ac ef oedd yn dyfarnu rownd derfynol Cwpan y Byd y llynedd. Dyw perthynas Nigel gyda rhai o ddilynwyr Twitter ddim wedi bod yn hawdd. Ymddiheurodd un o'i ddilynwr am sylwadau homoffobig a wnaeth am y dyfarnwr y llynedd.

Mae Nigel hefyd yn amyneddgar gyda dilynwyr y gamp sy'n awgrymu bod yna beryg iddo beidio bod yn ddi-duedd pan yn trydar am rygbi.

10) Matt Johnson - @Mattjohnsons (168,000)

Roedd Matt yn aelod o'r band pop Macsen. Ers hynny mae wedi bod yn gyflwynydd ar 'This Morning' a rhaglenni'r Loteri. Mae o hefyd wedi cyflwyno rhaglenni i ddysgwyr ar S4C. Mae'n aros yn y 10fed safle yn y rhestr.

Mae @BBCCymruFyw yn agosáu at 12,000 o ddilynwyr, felly cofiwch ddilyn os nad 'dych chi'n gwneud hynny yn barod!