Cenhadwr preswyl o America i Esgobaeth Llanelwy

  • Cyhoeddwyd
Eglwys Gadeiriol LlanelwyFfynhonnell y llun, Google

Am y tro cyntaf erioed, mae Esgobaeth Llanelwy wedi penodi cenhadwr preswyl.

Fe fydd Mark Yaconelli - awdur ac areithiwr o'r Unol Daleithiau - yn treulio'r chwe mis nesaf yn cydweithio â chymunedau'r Eglwys yng Nghymru yn y gogledd a'r canolbarth.

Mae'n disgrifio ei hun yn Gristion ar ei liwt ei hun, ac wedi gwneud enw i'w hyn ar draws y byd yn annerch cynadleddau o wahanol enwadau.

Un o'i flaenoriaethau fydd cydweithio gyda gweithwyr ieuenctid yr esgobaeth.

Mae'n rhan o gynllun gwerth £1m dros dair blynedd gan yr Eglwys yng Nghymru ac Esgobaeth Llanelwy.

'Trobwynt'

Dywedodd y Parchedig Manon Ceridwen James, cyfarwyddwr gweinidogaeth Esgobaeth Llanelwy, eu bod yn awyddus i gyflwyno'r neges Gristnogol mewn ffordd wahanol am fod llai yn mynychu gwasanaethau crefyddol.

"Mae eglwysi ar ryw fath o drobwynt yn ein hanes ni," meddai.

"Dydi'r hyn rydan ni'n ei wneud ar y funud ddim yn gweithio, yn amlwg, achos mae ein niferoedd ni yn mynd i lawr a'r eglwysi'n cael llai o effaith ar gymdeithas.

"Roedden ni eisiau gwneud rhywbeth oedd yn hollol wahanol, sef cael rhywun o'r tu allan i'n diwylliant ni i'n helpu ni efo rhai o'r pethau rydan ni fel Cymry'n ei wneud yn dda yn barod."

Ffynhonnell y llun, @StAsaphDiocese
Disgrifiad o’r llun,
Mark Yaconelli yn sgwrsio ar Radio Wales fore Mercher

Mae Mr Yaconelli yn arbenigo mewn cyflwyno'r Gair ar ffurf straeon dan gynllun o'r enw Yr Aelwyd.

Mae ganddo hefyd brofiad helaeth o weithio gyda phobl ifanc, ac mae'r esgobaeth yn gobeithio mai yn y maes hwnnw y bydd y gwaddol yn bennaf ar ddiwedd ei gyfnod yng Nghymru.

"Mi fydd o'n hyfforddi nid yn unig gweithwyr ieuenctid, ond pobl o'r un oed a nhw, er mwyn eu helpu i ddysgu mwy am ffydd ac am yr eglwys," meddai'r Parchedig James.

Cafodd Mr Yaconelli ei wahodd i fod yn genhadwr preswyl ar ôl creu argraff ar Esgob Llanelwy, Gregory Cameron, yn ystod cyfres o weithdai gweddi yn yr ardal y llynedd.

Mae o a'i deulu wedi ymgartrefu yn Llangollen, a bydd yn cael ei groesawu'n ffurfiol yn ystod gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy ar ddydd Sul, 28 Chwefror.