Cyngor tref o blaid cadw gorsaf heddlu yn Sir Gaerfyrddin

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, @Jaggery
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y Comisiynydd o blaid symud heddlu Porth Tywyn i'r neuadd goffa

Mae Cyngor Tref Porth Tywyn yn Sir Gaerfyrddin wedi cytuno'n unfrydol y dylai gorsaf heddlu'r dref aros ar yr un safle.

Roedd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Christopher Salmon, wedi cyflwyno dau ddewis i'r cyngor drafod yn eu cyfarfod nos Fercher.

Byddai un yn golygu'r cyngor yn cyfrannu £4,000 y flwyddyn i gadw'r orsaf bresennol, sydd angen gwaith adnewyddu.

Roedd y Comisiynydd ei hun yn ffafrio'r ail ddewis, sef symud yr orsaf i ran o neuadd goffa'r dref.

Gwrthododd y cyngor tref yr ail ddewis yn llwyr oherwydd pryderon na fyddai digon o le i geir yr heddlu yn y neuadd goffa, a hefyd bod grwpiau eraill am wneud defnydd o'r adeilad.

Dywedodd Mr Salmon y byddai'n rhaid gwneud pethau'n wahanol er mwyn arbed arian a rhyddhau adnoddau er mwyn rhoi mwy o blismyn ar y strydoedd.

Ychwanegodd ei fod yn awyddus i glywed barn aelodau'r cyngor cyn mynd ymlaen gydag unrhyw gynllun.

Disgrifiad o’r llun,
Christopher Salmon yw Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys