Y Ceidwadwyr am 'dalu hanner rhent' myfyrwyr Cymru

  • Cyhoeddwyd
RT
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r polisi presennol yn "anghynaladwy", meddai Andrew RT Davies

Byddai'r Ceidwadwyr Cymreig yn talu tua hanner rhent myfyrwyr o Gymru o dan gynlluniau'r blaid.

Mae'r Torïaid yn dymuno diddymu polisi presennol Llywodraeth Lafur Cymru gan ganolbwyntio'n hytrach ar gostau llety.

Yn ôl y blaid mae'r drefn o dalu mwyafrif ffioedd dysgu myfyrwyr ar hyn o bryd yn "anghynaladwy".

Mae myfyrwyr Cymru nawr yn talu £3,685 tuag at eu ffioedd dysgu, lle bynnag maen nhw'n astudio yn y DU.

Llywodraeth Cymru sy'n talu'r gweddill, sef hyd at £5,315 y flwyddyn.

'Radical'

Ond mae'r Ceidwadwyr yn dadlau bod cael gwared â hynny'n arwydd o agwedd "radical y blaid".

Mae'r polisi presennol yn costio tua £229m y flwyddyn, ond byddai cynlluniau'r Torïaid yn nes at tua £75m yn flynyddol.

Mae ffioedd dysgu yn debygol o fod yn bwnc llosg yn etholiadau'r Cynulliad fis Mai, gyda'r gweinidog addysg wedi awgrymu byddai polisi ei blaid yn parhau mewn bodolaeth pe bai mewn grym.

Byddai Plaid Cymru yn talu £6,000 o ffioedd dysgu myfyrwyr, os y bydde nhw'n aros yng Nghymru i astudio neu'n dychwelyd ar ôl graddio.

'Afresymol'

Mae disgwyl i arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig ddatgelu polisi ei blaid mewn araith ym Mhrifysgol Exeter ddydd Iau.

Dywedodd Andrew RT Davies bod cyllido addysg uwch yng Nghymru angen "ysgytwad" ac mai ei blaid sy'n cynnig "ffordd radical newydd" i fyfyrwyr sy'n talu "costau byw afresymol".

Ychwanegodd: "Mae costau llety yn aml yn llyncu benthyciadau byw sy'n golygu bod myfyrwyr a'u rhieni yn aml yn ei gweld yn anodd gyda chostau byw pob dydd prifysgol.

"Rydym eisiau newid hynny gan gynnig cefnogaeth ar frys, amserol i i fyfyrwyr a fyddai'n gwella mynediad i addysg; gan hefyd roi diwedd ar grant ffioedd dysgu anghynaladwy Llafur."

Mae "tomen o dystiolaeth" bod y system bresennol yn "gimig", meddai.

Ar gyfartaledd, mae'r gost o rentu i fyfyrwyr yng Nghymru tua £118 yr wythnos, sy'n golygu y bydden nhw'n derbyn £59 yr wythnos o gymhorthdal.

Byddai'r arian yn cael ei dalu lle bynnag yn y Deyrnas Unedig mae'r myfyriwr yn dymuno mynd i brifysgol, meddai'r blaid.