Rhydd i bawb ei farn...

Gareth Rhys Owen
Chwaraeon BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Ma' pawb yn nabod pobl fel y rhain.

O fis Ebrill i ddiwedd Ionawr, does ganddyn nhw ddim diddordeb mewn rygbi. Ond unwaith mae'r Chwe Gwlad yn dechrau mae'r llwch yn cael ei chwythu oddi ar y genhinen bedr anferthol, maen nhw'n gwasgu eu cyrff mewn i grys coch tynn, ac yn troi mewn i'r cefnogwr rygbi mwya' brwdfrydig a gwybodus a welodd Cymru erioed.

Gwae chi os gewch chi'ch dal yng nghornel y bar neu'r swyddfa 'da'r unigolyn yma. Does dim dianc am o leia' hanner awr, tan fod pob eiliad o'r 80 munud wedi ei ddadansoddi i'r manylyn lleiaf.

Mae'n ddigon i hala dyn yn benwan, neu i wneud rhai deimlo'n ansicr iawn.

Ond na phoener, dwi wedi cyfansoddi cyfres o frawddegau bach syml fydd yn eich trawsnewid o gefnogwr swil, ansicr, amaturaidd i'r arbenigwr mwyaf yn hanes y bel hirgrwn. Dysgwch rhain ar gof, fe fydden nhw o werth mawr...

1. "Bydd yn rhaid iddyn nhw wella yn ardal y dacl."

2. "Fe fydd momentwm yn gwbl allweddol."

3. "Wel, fydd y gem yn cael ei hennill a'i cholli ymhlith y blaenwyr."

4. "Pa bynnag dim fydd yn rheoli'r gem gicio fydd yn cael y gorau."

5. "Mae'n rhaid chwarae am yr 80 munud."

Disgrifiad o’r llun,
Yr arbenigwr hoci iâ rhan-amser Gareth Rhys Owen, a'r beiciwr Luke Rowe.

Felly'r tro nesaf ma' rywun yn eich corneli chi yn y swyddfa ac yn gofyn am eich barn am y gêm w'thnos nesa', defnyddiwch un o'r pum enghraifft uchod. Mor hawdd â hynny.

Dioddef y 'superfan'

I ni, sydd â diddordeb llawn amser yn y gêm, mae'n demtasiwn i feirniadu'r arbenigwyr tymhorol yma. Ond y gwirionedd yw ein bod ni i gyd yn euog o gyflawni'r un drosedd.

Dartiau. Methu eu taflu nhw, prin yn gwylio'r gamp - eto i gyd o fewn pum munud o eistedd lawr i wylio pencampwriaeth y byd ar y teledu, allech chi dynnu'ch llw mod i 'di ennill y teitl deirgwaith yn y gorffennol. "Ma' arddull Phil Taylor yn ddiffygiol", "ma'n amlwg bod Adrian Lewis yn ddioddef 'da nerfau", "does dim amheuaeth bod Van Barneveld wedi colli ei ffordd yn llwyr".

Ac nid dartiau yw'r unig gamp sy'n rhoi llwyfan i fynegi barn gwbl ddi-sylfaen heb unrhyw awgrym o waith cartref. Cymerwch Wimbledon, Pencampwriaeth Snwcer y Byd, y Superbowl ayyb. Os y'ch chi ddigon anffodus i rannu soffa 'da fi tra mod i'n gwylio'r rhain - watch out!

Nid yw'r diffyg gwybodaeth yma yn fy nghyfyngu i'r byd chwaraeon yn unig chwaith. Allai'm canu na chwarae offeryn, ond mae fy critique o berfformiadau wythnosol yr 'X-Factor' yn ddamniol ac yn llawn angerdd.

Ond mewn gwirionedd, anwybodaeth yw hanfod bywyd. 'Tasen ni ond yn medru trafod y pethau ry'n ni'n arbenigo ynddyn nhw, bydde'r byd yn le tawel iawn a rhai ohono ni ddim yn siarad o gwbl.

Dwi wrth fy modd yn beirniadu o'r 'stafell fyw, ac i'r rheiny sy'n methu dioddef y superfan, defnyddiwch un o'r pum brawddeg. Credwch fi, mae'n gweithio.

Disgrifiad o’r llun,
"Oi, Gareth! Ti'n galw fy steil i'n ddiffygiol?!"