Gyrrwr laddodd dynes yn Abertawe yn osgoi carchar

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Kiran Giri wedi cyfaddef achosi marwolaeth trwy yrru'n ddiofal

Mae adeiladwr o Abertawe wnaeth ladd cogyddes drwy yrru'n ddi-ofal wedi derbyn dedfryd o garchar wedi'i ohirio.

Roedd Jayne Parker, 47 oed, ar ei ffordd i'w gwaith yn Ysbyty Singleton yn Abertawe pan gafodd ei tharo gan gar oedd yn gwneud hyd at 50mya mewn ardal 30mya.

Mewn achos llys yn Abertawe, fe wadodd Kiran Giri, 33 oed, gyhuddiad mwy difrifol o achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus y tu allan i'r ysbyty.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Giri wedi cwblhau cwrs ymwybyddiaeth cyflymder rai wythnosau'n unig cyn y digwyddiad.

Cafodd ei ganfod yn ddi-euog gan reithgor o'r cyhuddiad mwyaf difrifol, ond roedd wedi cyfaddef cyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddi-ofal.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jayne Parker ar ei ffordd i'r gwaith pan fu farw

Dywedodd James Jenkins, ar ran yr erlyniad, fod Giri yn teithio ar gyflymder o hyd at 44mya pan darodd Mrs Parker mewn tywyllwch am 07:25 un bore ym mis Rhagfyr 2013.

Gwadodd Giri ei fod ar frys i'w waith pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Fe glywodd y llys fod Mrs Parker wedi gweithio yn adran arlwyo yr ysbyty am 22 mlynedd, ac ei bod hi'n berson "cariadus, gofalgar ac yn llawn bywyd".

Cafodd Giri ei ddedfrydu i wyth mis o garchar, wedi ei ohirio am ddwy flynedd, a'i wahardd rhag gyrru am ddwy flynedd.