Llafur: 'Hanner ffordd' drwy'r dasg o wella gwasanaethau

Cyhoeddwyd
Carwyn Jones

Dim ond cyrraedd hanner ffordd mae'r blaid Lafur mewn siwrne degawd i wella gwasanaethau cyhoeddus, yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Wrth i Llafur Cymru baratoi ar gyfer ei chynhadledd flynyddol yn Llandudno, dywedodd Mr Jones - sydd wedi bod yn brif weinidog ers 2009 - fod Cymru "ar i fyny", gyda chanlyniadau arholiadau, ffigyrau diweithdra a chyfraddau goroesi canser i gyd yn symud i'r cyfeiriad cywir.

Mae Llafur wedi bod wrth y llyw ym Mae Caerdydd, naill ai ar ei phen ei hun neu mewn clymblaid, ers 1999 ac yn gobeithio ennill tymor pum mlynedd arall wedi'r etholiad ym mis Mai.

Ar hyn o bryd, 30 o'r 60 sedd yn y Cynulliad sydd gan y blaid.

Dywedodd Mr Jones: "Mae cynhadledd eleni a'r etholiad i ddod yn nodi hanner ffordd yn ein degawd o gyflawni.

"Ry'n ni wedi cyflawni'r holl addewidion a roddwyd gerbron yn 2011, er gwaetha' toriadau enfawr y Ceidwadwyr, a nawr mae gofyn i ni ennill eto er mwyn adeiladu ar ein record.

"Mae Cymru ar i fyny. Canlyniadau arholiadau, niferoedd mewn gwaith, ffigyrau goroesi canser - i gyd ar i fyny."

Addewidion

Yn gynharach yr wythnos hon fe wnaeth Llafur ddatgelu cyfres o addewidion ar gyfer yr etholiad, gan gynnwys 100,000 o brentisiaethau newydd, a chronfa i dalu am gyffuriau newydd yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Ychwanegodd Mr Jones: "Mae momentwm newydd yng Nghymru - ym mherfformiad ein hysgolion, yn y niferoedd o swyddi newydd ac ym mherfformiad y GIG.

"Dyma'r amser i adeiladu ar y seiliau cryf ry'n ni wedi'u gosod - nid dyma'r amser i roi'r cwbl yn y fantol gyda chlymblaid ddi-drefn o'r pleidiau eraill, yn cymysgu anllythrennedd economaidd â thoriadau i wasanaethau."

Dadansoddiad Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick

Mae'r deuddeg mis diwethaf wedi bod ymhlith y mwyaf helbulus yn holl hanes y blaid Lafur.

Ar ôl ei methiant annisgwyl yn yr Etholiad Cyffredinol fe symudodd y blaid ymhell i'r chwith trwy ethol Jeremy Corbyn fel arweinydd ac mae'r blaid yn San Steffan yn rhanedig ynghylch ei pholisïau a'i strategaeth.

Mae Llafur Cymru yn gobeithio ymbellhau o broblemau'r blaid Brydeinig trwy ganolbwyntio ar record llywodraeth Carwyn Jones a'i haddewidion ar gyfer y pum mlynedd nesaf a lansiwyd ar drothwy'r gynhadledd.

Ond hyn oed pe bai'r dacteg honno yn llwyddo fe fydd y blaid yn wynebu ymosodiadau ffyrnig ar gyflwr gwasanaethau cyhoeddus Cymru, yn enwedig y gwasanaeth iechyd.

Yn breifat, mae strategwyr y blaid yn cyfaddef eu bod yn disgwyl colli tir ym mis Mai er y gallai'r system etholiadol a phleidleisiau rhanedig eu gwrthwynebwyr leddfu rhywfaint ar y difrod.

Tawelu'r nerfau cyn etholiad heriol yw'r dasg gyntaf yn y gynhadledd felly.