Rhybudd am ffyrdd rhewllyd a glaw trwm ar draws Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r swyddfa dywydd wedi rhybuddio y gall Cymru wynebu amodau rhewllyd fore Gwener, gyda mwy o dywydd drwg i ddod dros y penwythnos.

Bydd cyfnodau clir rhwng cawodydd nos Iau yn caniatáu tymheredd y ffordd i ddisgyn o dan y rhewbwynt, ac yn ôl y Swyddfa Dywydd, fe fydd hynny yn creu risg o rew yn ffurfio ar wyneb ffyrdd sydd heb eu trin.

Maent hefyd yn rhybuddio y gallai glaw trwm olchi halen oddi ar rai o'r ffyrdd sydd wedi eu graeanu.

Mae'r rhybudd yna mewn grym tan 10:00 ddydd Gwener, ond mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn arall - y tro hwn am law trwm - ar gyfer dyddiau Sadwrn a Sul.

Bydd y rhybudd yna'n dod i rym am 12:00 ddydd Sadwrn, ac yn para 23:55 nos Sul.