Gwahardd pennaeth cartref gofal yn Sir Conwy am oes

  • Cyhoeddwyd
Bernice JaumotteFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae pennaeth cartref gofal yn Sir Conwy wnaeth gyfaddef i nifer o droseddau wedi cael ei gwahardd rhag rhedeg cartref gofal.

Fe wnaeth Bernice Jaumotte, 64 oed, gyfaddef camweinyddu cartref Amber House yn Abergele.

Clywodd wrandawiad Cyngor Gofal Cymru ei bod yn rhedeg cartref budr ac yn anwybyddu anghenion preswylwyr.

Roedd Ms Jaumotte yn ymddangos yn y gwrandawiad yn dilyn ei gwahardd rhag nyrsio mewn gwrandawiad arall ym mis Awst y llynedd.

Fe ddaeth y gwrandawiadau'n dilyn ymchwiliad ym mis Rhagfyr 2013, wnaeth ddarganfod bod y bobl oedd yn byw yno'n gwisgo dillad budur a bod ystafelloedd yn drewi o wrin.

O ganlyniad i hynny, cafodd preswylwyr eu symud o'r cartref ym mis Mai 2015, cyn iddo gau deufis yn ddiweddarach.

Bydd gwaharddiad Ms Jaumotte yn para am weddill ei hoes.