BBC Cymru Fyw

Cwmni lagŵn Abertawe yn croesawu adolygiad

Published
image captionArgraff artist o lagŵn Abertawe
Mae'r cwmni sy'n gobeithio datblygu lagŵn llanw gwerth £1bn ym Mae Abertawe wedi ymateb yn dilyn cyhoeddi adolygiad annibynnol i lagwnau llanw dros wythnos yn ôl.
Dywedodd Keith Clarke, cadeirydd cwmni Tidal Lagoon Power: "Rydym yn ffyddiog nad yw lagwnau'n droednodyn ym mholisi ynni'r DU."
Dywedodd llefarydd o Adran Ynni a Newid Hinsawdd y llywodraeth na fydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud am gynllun Abertawe tan y bydd canlyniadau'r adolygiad wedi eu cyhoeddi, a bod disgwyl i'r cyhoeddiad gael ei wneud yn yr hydref.
Mae blwyddyn o oedi wedi bod yn y gwaith adeiladu ym Mae Abertawe wrth i Tidal Lagoon Power fethu a chael sicrwydd am gyfanswm yr arian cyhoeddus y byddai'r cynllun yn ei dderbyn.
Roedd y cwmni wedi galw am benderfyniad am bris am yr ynni y byddai'n ei gynhyrchu erbyn mis Mawrth. Ond yn dilyn y cyhoeddiad am yr adolygiad, ni fydd penderfyniad am ddyfodol y cynllun yn cael ei wneud tan yr hydref.
Byddai lagŵn Bae Abertawe yn un o chwech o lagwnau ar hyd arfordir Prydain, ac mae'r datblygwyr yn dweud y gallai hyn gynhyrchu 8% o holl drydan y DU, gyda'r cynllun yn parhau am 120 o flynyddoedd.
Dywed y cwmni y bydd yn gobeithio datblygu lagwnau eraill ar bum safle ym Mhrydain, yn cynnwys tri safle yng Nghymru.
image copyrightTidal Lgoon Power
image captionDarlun artist o sut all y cynllun edrych yn y dyfodol
Wrth groesawu'r adolygiad i lagwnau llanw, dywedodd Keith Clarke: "Mae'r amser wedi dod i ynni llanw ac rydym yn gobeithio y bydd y broses adolygu yn sicrhau ein bod yn gallu delifro trydan cost effeithiol dros dymor hir i genedlaethau i ddod."
Dywedodd bod llywodraeth y DU wedi gofyn am eglurhad am ddichonoldeb ariannol a thechnegol y cynllun ym Mae Abertawe.
"Mae hyn yn galonogol iawn gan ei fod yn arwydd o gryfder ein cynnig ym Mae Abertawe a'n cynlluniau i'r dyfodol gyda lagwnau. Yn ogystal â hyn, bydd yn helpu i sicrhau hyder buddsoddwyr.
"Rydym nawr yn edrych ymlaen at weithio gyda'r llywodraeth dros y misoedd nesaf."
Wrth gyhoeddi manylion yr adolygiad dros wythnos yn ôl, dywedodd y Gweinidog Ynni, yr Arglwydd Bourne:
"Bydd yr adolygiad yma'n ein cynorthwyo ni i gael yr eglurder hwnnw er mwyn i ni benderfynu pa ran fydd lagwnau'n ei chwarae yn ein cynlluniau i ddarparu ynni glan, diogel a fforddiadwy i deuluoedd a busnesau ar draws y wlad."