Undeb Rygbi Cymru yn amddiffyn ei pholisi iaith

Cyhoeddwyd

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi amddiffyn ei pholisi iaith wedi beirniadaeth bod ei siop ddim yn cynnig nwyddau gydag unrhyw Gymraeg arnynt.

Roedd Trystan Edwards o Fetws y Coed wedi mynd i siop yr undeb cyn y gêm yn erbyn yr Alban ddydd Sadwrn gyda'r bwriad i brynu nwyddau yno.

Dywedodd wrth raglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru: "Odd fy ffrind isio sgarff ac odd gennai awydd ryw dop neu ryw grys. Ar ôl ychydig bach o gerdded o gwmpas sylweddoli does na ddim byd mewn gwirionedd efo'r Gymraeg arno fo...Gathon ni ein siomi yn fawr a deud y gwir."

Mae hefyd yn dweud nad oedd yna arwyddion yn ddwyieithog yn y siop: "Colli cyfle ma nhw mewn ffordd. Ma nhw mewn sefyllfa o ddylanwad ac mae'n amser iddyn nhw godi eu pennau a sylweddoli bod ganddyn nhw rôl i chwarae yn y genedl."

Ail frandio

Ond mewn datganiad a roddwyd yn Saesneg i raglen Taro'r Post, ond sydd wedi ei gyfieithu gan Cymru Fyw, mae Undeb Rygbi Cymru wedi dweud ei bod nhw'n ddiweddar wedi ail frandio Stadiwm Principality ac wedi diweddaru'r arwyddion i fod yn ddwyieithog gan gynnwys logo'r stadiwm.

Maen nhw hefyd yn dweud y byddan nhw nes ymlaen eleni yn ail frandio arwyddion yn siop yr Undeb:

"Mae gan Undeb Rygbi Cymru bolisi iaith Gymraeg sydd yn golygu bod yr iaith yn cael ei hystyried ymhob agwedd o'r busnes.

Cafodd y polisi ei llunio ar ôl ymgynghori gyda Comisiynydd y Gymraeg er mwyn cael cyngor ar y cynnwys. Rydyn ni hefyd wedi cytuno i barhau i siarad gyda Comisiynydd y Gymraeg i wneud yn siwr ein bod yn parhau i gefnogi'r Gymraeg."

Dywed y Comisiynydd ei bod wedi son wrth swyddogion yr undeb am y diffyg Cymraeg yn y siop ac y bydda nhw yn cyfarfod i drafod gyda nhw'n fuan.