Darganfod degau o geir mewn hen chwarel yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Urbexground/mediadrumworld.com

Mae degau o geir wedi eu darganfod 65 troedfedd o dan y ddaear mewn hen chwarel yng Ngheredigion.

Fe wnaeth y peiriannydd Gregory Rivolet, 31, dreulio pedair awr yn archwilio'r safle, lle mae'n dweud bod tua 100 o gerbydau.

Ei gred yw bod y ceir wedi bod yno ers y 1970au, ar ôl i'r chwarel gau.

Dywedodd: "Mi oedd hi'n beryglus iawn am fod y chwarel yn ansefydlog iawn. Roedd darnau o lechi yn disgyn uwch ein pennau ni. Roedd rhaid i ni ddefnyddio rhaffau i ddringo i lawr.

"Mi oedd na rywbeth swreal iawn am yr ymchwiliad. Mi oedd hi'n hollol dywyll, gwlyb, llithrig a pheryglus iawn. A chi'n gweld y peth mwyaf annisgwyl, mynydd o hen geir.

"Fy theori i yw bod y ceir wedi dod oddi ar y lon ac wedi cwympo i lawr yna."

Dywedodd Mr Rivolet bod y chwarel wedi agor yn yr 1830au a chau o gwmpas 1960.