Carwyn Jones: 'Her' yn wynebu Llafur yn yr etholiad

Cyhoeddwyd

Mae Llafur Cymru yn wynebu ei hetholiad anoddaf ers datganoli yn 1999, meddai Carwyn Jones.

Dywedodd arweinydd y blaid ei fod yn barod i gymryd penderfyniadau anodd gan dderbyn bod hynny'n arwain at feirniadaeth ar adegau.

Gobaith Mr Jones yw parhau wrth y llyw fel prif weinidog gan orffen "degawd o gyflawni" a gychwynnodd yn 2011.

Fe bwysleisiodd hefyd na fyddai Llafur yn cynyddu trethi incwm os yw'r Cynulliad yn cael y pwerau angenrheidiol yn y tymor nesa'.

Yn ôl Mr Jones, mae pleidleiswyr yn wynebu dewis rhyngddo ef ac arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, fel prif weinidog.

Wedi 17 mlynedd yn arwain Llywodraeth Cymru, bydd record Llafur o dan y chwyddwydr yn yr etholiad mis Mai.

Disgrifiad o’r llun,
Bu Jeremy Corbyn hefyd yn annerch selogion y blaid

Undod

Wedi dadlau mewnol o fewn y blaid o dan arweinyddiaeth Jeremy Corbyn, ychwanegodd Mr Jones bod angen i Lafur "ddod at ei gilydd" i "weithio ac ymgyrchu".

Mynnodd bod angen "osgoi gwrthdyniadau" gan gadw eu golygon ar "ymladd" y Torïaid.

"Mae angen bod yn glir iawn yn ein meddyliau am yr her sy'n ein hwynebu ym mis Mai," meddai Mr Jones.

"Dyma fydd ein hymgyrch Cynulliad anoddaf erioed."

Dywedodd bod profion newydd mewn ysgolion, polisi ffioedd dysgu'r blaid a rhoi Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr o dan fesurau arbennig wedi bod yn amhoblogaidd.

'Penderfyniadau anodd'

Ond cyflawni yw "nod ei yrfa wleidyddol". Ychwanegodd Mr Jones: "Dyna pam rydym wedi cymryd penderfyniadau anodd a dyna pam ein bod wedi cael ein beirniadu.

"Dydw i heb fod ofn cymryd penderfyniadau anodd dros y bum mlynedd diwethaf, a fyddai ddim yn ofn o wneud rhai eraill yn y pum mlynedd nesa'."

Polisïau'r blaid Lafur, meddai Mr Jones, sy'n dangos bod "gennym ni'r syniadau, yr egni, a'r angerdd i ennill eto ac i lywodraethu eto".

Mewn araith yn y gynhadledd, bu canmoliaeth gan Jeremy Corbyn i reolaeth Llafur Cymru o'r gwasanaeth iechyd.

Dywedodd arweinydd y blaid yn y Deyrnas Unedig hefyd bod gan weinidogion "record ysbrydoledig" mewn llywodraeth yng Nghymru.