Gwobrau'r Selar: Sŵnami yn brif enillwyr

  • Cyhoeddwyd
swnamiFfynhonnell y llun, Selar

Sŵnami oedd prif enillwyr Gwobrau'r Selar a gynhaliwyd yn Aberystwyth nos Sadwrn.

Y grŵp o Ddolgellau ddaeth ar frig y bleidlais gyhoeddus mewn pedwar o'r 12 categori, gan gipio'r gwobrau am y 'Gân Orau', 'Record Hir Orau', 'Gwaith Celf Gorau' a'r 'Band Gorau'.

Dyma'r bedwaredd flwyddyn i gylchgrawn Y Selar gynnal digwyddiad i ddathlu llwyddiant cerddoriaeth gyfoes Gymraeg.

Bu'n noson dda unwaith eto i Ywain Gwynedd wedi ennill tair gwobr llynedd.

Cipiodd 'Fideo Cerddoriaeth Gorau' am 'Sebona Fi' a gwobr yr 'Artist Unigol Gorau' am yr ail flwyddyn yn olynol.

Trefnwyr gigs Maes B enillodd y wobrau'r 'Digwyddiad Byw Gorau' ynghyd â 'Hyrwyddwr Gorau'.

Disgrifiad o’r llun,
Sŵnami oedd prif enillwyr Gwobrau'r Selar

Am y tro cyntaf erioed bu'n rhaid rhannu gwobr gyda Huw Stephens a Lisa Gwilym yn gwbl gyfartal yn y bleidlais dros y 'Cyflwynydd Gorau'.

Ymysg rhai o'r enillwyr eraill oedd Band Pres Llareggub, Gwilym Bowen Rhys, Calfari ac Ysgol Sul.

"Mae wedi bod yn noson gofiadwy iawn unwaith eto, ac roedd hi'n anhygoel gweld Undeb y Myfyrwyr yn orlawn gyda'n agos at 1000 o bobl yn mwynhau'r gerddoriaeth" meddai trefnydd Gwobrau'r Selar, Owain Schiavone.

"Does dim amheuaeth mai blwyddyn Sŵnami oedd 2015, ac maen nhw'n llawn haeddu eu llwyddiant heno. Dwi'n siŵr eu bod nhw, a'r enillwyr eraill, yn falch iawn bod cymaint o bobl wedi pleidleisio drostyn nhw, a gobeithio bydd pawb yn defnyddio hyn fel llwyfan ar gyfer y camau nesaf yn eu gyrfa."

Rhestr lawn enillwyr Gwobrau'r Selar 2016

Cân Orau - Trwmgwsg - Sŵnami

Hyrwyddwr Gorau - Maes B

Cyflwynydd Gorau - Huw Stephens a Lisa Gwilym

Artist Unigol Gorau - Yws Gwynedd

Band Newydd Gorau - Band Pres Llareggub

Digwyddiad Byw Gorau- Maes B

Offerynnwr Gorau - Gwilym Bowen Rhys

Gwaith Celf Gorau - Sŵnami - Sŵnami

Band Gorau - Sŵnami

Record Hir Orau - Sŵnami - Sŵnami

Record Fer Orau - Nôl ac Ymlaen - Calfari

Fideo Cerddoriaeth Gorau - Sebona Fi - Yws Gwynedd