BBC Cymru Fyw

Gwobrau'r Selar: Sŵnami yn brif enillwyr

Published
image copyrightSelar
Sŵnami oedd prif enillwyr Gwobrau'r Selar a gynhaliwyd yn Aberystwyth nos Sadwrn.
Y grŵp o Ddolgellau ddaeth ar frig y bleidlais gyhoeddus mewn pedwar o'r 12 categori, gan gipio'r gwobrau am y 'Gân Orau', 'Record Hir Orau', 'Gwaith Celf Gorau' a'r 'Band Gorau'.
Dyma'r bedwaredd flwyddyn i gylchgrawn Y Selar gynnal digwyddiad i ddathlu llwyddiant cerddoriaeth gyfoes Gymraeg.
Bu'n noson dda unwaith eto i Ywain Gwynedd wedi ennill tair gwobr llynedd.
Cipiodd 'Fideo Cerddoriaeth Gorau' am 'Sebona Fi' a gwobr yr 'Artist Unigol Gorau' am yr ail flwyddyn yn olynol.
Trefnwyr gigs Maes B enillodd y wobrau'r 'Digwyddiad Byw Gorau' ynghyd â 'Hyrwyddwr Gorau'.
image captionSŵnami oedd prif enillwyr Gwobrau'r Selar
Am y tro cyntaf erioed bu'n rhaid rhannu gwobr gyda Huw Stephens a Lisa Gwilym yn gwbl gyfartal yn y bleidlais dros y 'Cyflwynydd Gorau'.
Ymysg rhai o'r enillwyr eraill oedd Band Pres Llareggub, Gwilym Bowen Rhys, Calfari ac Ysgol Sul.
"Mae wedi bod yn noson gofiadwy iawn unwaith eto, ac roedd hi'n anhygoel gweld Undeb y Myfyrwyr yn orlawn gyda'n agos at 1000 o bobl yn mwynhau'r gerddoriaeth" meddai trefnydd Gwobrau'r Selar, Owain Schiavone.
"Does dim amheuaeth mai blwyddyn Sŵnami oedd 2015, ac maen nhw'n llawn haeddu eu llwyddiant heno. Dwi'n siŵr eu bod nhw, a'r enillwyr eraill, yn falch iawn bod cymaint o bobl wedi pleidleisio drostyn nhw, a gobeithio bydd pawb yn defnyddio hyn fel llwyfan ar gyfer y camau nesaf yn eu gyrfa."

Rhestr lawn enillwyr Gwobrau'r Selar 2016

Cân Orau - Trwmgwsg - Sŵnami
Hyrwyddwr Gorau - Maes B
Cyflwynydd Gorau - Huw Stephens a Lisa Gwilym
Artist Unigol Gorau - Yws Gwynedd
Band Newydd Gorau - Band Pres Llareggub
Digwyddiad Byw Gorau- Maes B
Offerynnwr Gorau - Gwilym Bowen Rhys
Gwaith Celf Gorau - Sŵnami - Sŵnami
Band Gorau - Sŵnami
Record Hir Orau - Sŵnami - Sŵnami
Record Fer Orau - Nôl ac Ymlaen - Calfari
Fideo Cerddoriaeth Gorau - Sebona Fi - Yws Gwynedd