Ymchwilio i farwolaeth dynes yn ei 20au yn Hwlffordd

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio yn dilyn marwolaeth dynes yn ei 20au yn Hwlffordd.

Cafodd swyddogion eu galw i dŷ ar y Stryd Fawr yn y dref am 03:00 fore dydd Llun.

Mae dyn yn ei 30au yn y ddalfa ac mae teulu'r ddynes wedi cael gwybod am y farwolaeth.

Mae'r heddlu'n gwneud ymholiadau o ddrws i ddrws ac mae disgwyl i swyddogion barhau gyda'r gwaith o ymchwilio i'r farwolaeth yn yr eiddo drwy gydol y dydd.

Mae'r llu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101.