Caniatau ehangu atyniad gwifren wib ym Methesda

Cyhoeddwyd

Mae atyniad gwifren wib yn y gogledd wedi derbyn caniatad cynllunio i ehangu, yn dilyn cyfarfod o Bwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd ddydd Llun.

Cafodd atyniad Zip World yn chwarel y Penrhyn, Bethesda, ganiatad i godi llwybr gwifren wib ychwanegol i'r ddwy wifren sydd ar y safle'n barod.

Mae Zip World wedi bod ar agor ym Methesda ers mis Mawrth 2013. Caiff ymwelwyr i'r ganolfan eu cludo i ben llwybr, cyn disgyn ar hyd gwifren ar gyflymder o hyd at 100 milltir yr awr.

Dywedodd Cyngor Gwynedd fod y cynllun wedi derbyn caniatad cynllunio am wifren wib newydd "yn ddarostyngedig i amodau cynllunio perthnasol yn unol â'r argymhelliad".