Dewch â nhw nôl

  • Cyhoeddwyd

Gyda'r posibilrwydd y bydd yr hen ffefryn Superted yn ôl ar S4C, mae Cymru Fyw wedi bod yn ystyried pa gyfresi poblogaidd eraill o'r gorffennol y dylai'r comisiynwyr eu hystyried. Os nad yw'ch ffefryn chi yma, anfonwch neges gyda'ch cynnig at: cymrufyw@bbc.co.uk

Alwyn Siôn, cyflwynydd 'Bacha hi o' ma'Ffynhonnell y llun, Antena

Bacha Hi O'Ma

Fuoch chi yn chwilio am ddêt ar y sioe hon o'r 90au. Fuasech chi yn falch o weld Alwyn Siôn a'r darapar gariadon yn ôl ar y sgrîn ta 'no lighty no likey' ydy hi erbyn hyn?

Disgrifiad o’r llun,
Cyflwynwyr i-Dot

i-Dot

Ydych chi'n cofio'r '90au ac 'i-Dot' oedd fel arfer yn cynnig amrywiaeth o gerddoriaeth, comedi, eitemau a sgyrsiau i bobl ifanc pob nos Iau ar y sianel?

Disgrifiad o’r llun,
Y Brodyr Gregory neu'r 'Brodyr Bach'

Brodyr Bach

Doedd neb yn saff rhag triciau'r ddau frawd yma. Mae'n wyrth bod neb wedi colli eu limpyn yn llwyr, pan oedden nhw'n rhedeg ymlaen i ddatgelu i'r truan ar ddiwedd y rhaglen ei fod wedi ei "ddal gan y Brodyr Bach"!

Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r cyflwynwyr anferthol, gyda Huwcyn a Sara

Ffalabalam

Mae cenhedlaeth o blant o ryw oedran arbennig wedi eu magu ar anturiaethau Huwcyn a'i ffrindiau, gyda'r cyflwynwyr anferthol yn cerddeg o gwmpas pentref bach cardfwrdd 'Ffalabalam'.

Disgrifiad o’r llun,
Liz Scourfield gyda Parri'r Barman

Heno Heno

Sioe sgwrsio o'r 1980au gyda chymeriad gwallgof oedd yn gweiddi ar y gwesteion ac yn torri poteli dros eu pennau... ie, o'r '80au!

Disgrifiad o’r llun,
Delyth Hâf yn dioddef 'creisys' arall yn 'Tydi Bywyd yn Boen'

Tydi Bywyd yn Boen

Roedd bywyd Delyth Hâf yn gymleth ac yn llawn tyndra ar ddiwedd yr '80au. Aeth ymlaen i fod yn gymleth ac yn llawn tyndra tra yn y coleg, gyda 'Tydi Coleg yn Grêt' yn fuan wedyn.

Disgrifiad o’r llun,
Ricky Hoyw gyda rhai o gymeriadau eraill 'Torri Gwynt'

Torri Gwynt

Rhaglen llawn sgetshys di-chwaeth gyda Dewi Pws ac 'actorion rhâd eraill' yn gwneud i gynulleidfa cynnar S4C chwerthin yn eu dwble!

Disgrifiad o’r llun,
'Shotolau'

Shotolau

Cerddodd rhywun mewn i swyddfeydd S4C a chynnig, "Beth am gael enwogion Cymru i saethu colomennod clai at darged enfawr yng Nghanolbarth Cymru?" A wnaeth S4C ddweud "Syniad da!"

Ydy eich ffefryn chi yma? Os na, ebostowch cymrufyw@bbc.co.uk neu anfonwch neges drydar @BBCCymruFyw neu adael neges ar dudalen Facebook Cymru Fyw.

Mae ambell un ohonoch wedi cysylltu yn barod.

Diolch Anwen Evans am gynnig y gyfres 'Emyn Roc a Rôl'. Pam? Wel yn ôl Anwen:

"Mae wedi ei lleoli ym Mangor yn niwedd y 70au a dechrau'r 80au: amser a lleoliad perffaith i mi."

Ar Facebook mae Edwina Mai Parry a Miriam Elin Jones yn awgrymu 'Pwy ydi Pwy?'

Mae Nia Davies a Catrin Formosa eisiau gweld tîm Bryncoch yn ail ffurfio yn 'Cmon Midffild'.

'Teulu Ffôn' ydi cynnig Neil Harris tra bod Siwan Haf am weld cyfres newydd o 'Lle Aeth Pawb?'

Byddai Catrin Elis Williams yn hoffi gweld 'Penawde' a 'Coleg' ar eu newydd wedd.

Mae Rhys Gwyn Roberts yn galw am gyfres newydd o 'Rhew Poeth' tra bod Melanie Davies wedi gwirioni gyda 'Hafoc' a 'Tair Chwaer'

'Mae Mererid Llwyd wedi trydar i gynnig y 'Smyrffs' a ToshFan yn cytuno gyda'n dewis ni o'r 'Brodyr Bach' ond hefyd yn cynnig y raglen ddychan 'Pelydr X'.

Ar e-bost mae Chris Edwards o Dywyn wedi cynnig 'Pobl y Chyff' a 'dyw Llion Robertson ddim yn cytuno gyda'n dewis ni o 'Tydi Bywyd yn Boen' a mae'n gofyn ble mae 'Jabas'?