John Cale yn cyhoeddi ei fod am gyfansoddi yn Gymraeg

Cyhoeddwyd

Mae cyn-aelod o'r Velvet Underground, John Cale, wedi dweud wrth BBC Radio Cymru ei fod yn bwriadu dechrau cyfansoddi yn y Gymraeg.

Mewn cyfweliad ar raglen C2 Huw Stephens, sy'n cael ei darlledu nos Lun, dywedodd Cale fod ganddo syniad am gân yn ei famiaith yn barod.

"Dwi'n dal eisiau gweithio yn y Gymraeg," meddai. "Mi neith hi gymryd sbel i mi gael fy mhen rownd hynny, ond rwy'n benderfynol o'i wneud e.

"Mae gen i syniad am ddeialog rhwng mam a'i mab gyda chôr yn y cefndir. Mae'r gân yn egluro'r berthynas rhwng y ddau a'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw."

Mae Cale, 73, hefyd yn trafod ail-gyhoeddi ei albwm arloesol 'Music for a New Society (1982)', ei fagwraeth yng ngorllewin Cymru, ac yn hel atgofion am y diweddar Lou Reed a David Bowie.

Yn wreiddiol o ardal Garnant, Sir Gaerfyrddin, aeth Cale yn ei flaen i astudio cyfansoddi yng ngholeg Tanglewood yn Massachussets cyn symud i Efrog Newydd a dod i gysylltiad gyda Le Monte Young, un o hoelion wyth y symudiad avant garde.

Trwy'r diwylliant celfyddydol tanddaearol daeth i gysylltiad â Lou Reed a ffurfio'r Velvet Underground.

Disgrifiad o’r llun,
Gwnaeth John Cale (ail o'r chwith) ei enw yn y byd cerddorol gyda The Velvet Underground

Gallwch glywed cyfweliad llawn Huw Stephens a John Cale ar C2, BBC Radio Cymru, 29 Chwefror, 19:00.