Rhywioldeb: AS yn diolch am gefnogaeth

Cyhoeddwyd

Mae Aelod Seneddol Cymreig wedi dweud ei bod hi'n gobeithio na fydd yn rhaid i bobl gyhoeddus wneud datganiadau ynglŷn â'u rhywioldeb yn y dyfodol.

Dros y penwythnos fe gyhoeddodd yr AS Llafur dros Lanelli, Nia Griffith, ei bod hi'n hoyw. Roedd y llun ar wefan yr Independent yn cynnwys degau o Aelodau Seneddol yn San Steffan sydd yn hoyw neu ddeurywiol.

Wrth siarad ar raglen Taro'r Post ar Radio Cymru ddydd Llun, dywedodd Ms Griffith ei bod hi'n gobeithio na fydd yn rhaid gwneud datganiadau fel hyn yn y dyfodol.

"Dyna beth fi'n gobeithio, bod e yn rhywbeth does neb yn poeni amdano. Na pam mewn ffordd fi ddim wedi gwneud lot o sôn amdano fe cyn nawr, achos fi moyn byw mewn byd lle mae e ddim yn rhywbeth 'ma rhaid i unrhyw un sôn amdano fe."

Mae'n dweud iddi benderfynu ateb cwestiynau am eu bywyd personol pe byddai unrhyw un yn gofyn iddi pan ddaeth hi'n Aelod Seneddol. "Odd lot o bobl oedd yn fy 'nabod i ers fy arddegau yn ymwybodol mod i yn hoyw.

"Pan weles i'r sylw ynglŷn â'r llun i gynnwys bob Aelod Seneddol hoyw, i fi odd e fel cwestiwn uniongyrchol. Bydden i wedi bod yn anonest yn osgoi'r llun."

Mae'n dweud ei bod hi wedi cael ymateb cadarnhaol gan bobl o bob oedran ers y penwythnos a'i bod yn gobeithio y bydd hi'n medru dangos "bod e'n bosib i fod mewn swydd gyhoeddus ac i fod yn onest ynglŷn â bod yn hoyw."