BBC Cymru Fyw

Dyn 36 oed yn euog o lofruddio dyn yng Nghasnewydd

Published

Mae dyn wedi pledio'n euog i lofruddio dyn 36 oed ar ôl ei drywanu mewn lloches i'r digartref yng Nghasnewydd y llynedd.

Bu farw Rhys Jones, yn wreiddiol o'r Coed Duon, o'i anafiadau yn dilyn yr ymosodiad yn Clarence Place ar 24 Tachwedd.

Yn Llys y Goron Caerdydd fe wnaeth Rhys Barnes, 28, bledio'n euog i'r cyhuddiad o lofruddiaeth.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa a bydd yn cael ei ddedfrydu ar 24 Mawrth.