Ewrop: Syr Terry Matthews yn cefnogi aros yn yr Undeb

Cyhoeddwyd

Mae'r dyn busnes o Gymru Syr Terry Matthews wedi cefnogi'r ymgyrch i gadw'r Deyrnas Unedig yn yr Undeb Ewropeaidd.

Mae pennaeth gwesty'r Celtic Manor yng Nghasnewydd yn un o 198 o arweinwyr busnes sydd wedi arwyddo llythyr gafodd ei gyhoeddi ym mhapur newydd The Times.

Ynddo mae'r rhai sydd wedi ei lofnodi yn dweud y byddai gadael yr UE yn rhwystro buddsoddiad i mewn i'r DU, a bod y wlad angen mynediad at y farchnad Ewropeaidd.

Mae mudiad Leave.EU yn dweud y byddai gadael yr UE yn lleihau rheolaeth a chostau.

'Cryf a mwy diogel'

Mae tri chwmni o Gaerdydd a Bro Morgannwg hefyd wedi arwyddo'r llythyr, sydd wedi ei arwyddo gan arweinwyr 36 o fusnesau'r FTSE 100.

Ymysg pennaethiaid y cwmnïau llai o Gymru sydd wedi arwyddo'r llythyr mae Cathy Owens, sy'n gyfarwyddwr ar gwmni ymgynghori gwleidyddol Deryn Consulting, Kasim Ali sy'n gyfarwyddwr Waterloo Tea Limited, a Daniel Williams, rheolwr gyfarwyddwr The Bottle Shop.

Mae'r llythyr yn dweud: "Mae busnesau angen mynediad rhydd i'r farchnad Ewropeaidd o 500 miliwn o bobl er mwyn parhau i dyfu, buddsoddi a chreu swyddi.

"Bydd Prydain yn gryf, yn fwy diogel ac mewn sefyllfa well drwy barhau yn aelod o'r UE."

Ond mae Richard Tice, cyd-sylfaenydd Leave.EU sy'n ymgyrchu i adael, yn dweud bod Stryd Downing wedi cyfaddef defnyddio arian trethdalwyr a "rhoi pwysau" ar arweinwyr busnesau a phrif weithredwyr i arwyddo'r llythyr.

"Bydd Brexit yn lleihau baich rheolau diangen a chost i fusnesau, all gael ei ddefnyddio i fuddsoddi mwy mewn swyddi," meddai.

Straeon perthnasol