Athro'n 'ymosod yn anweddus' ar ddisgyblion

Cyhoeddwyd
LLys
Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Casnewydd

Clywodd llys honiadau fod athro ysgol gynradd wedi cyffwrdd saith merch mewn dull amhriodol tra'n marcio eu gwaith.

Fe honnir fod Philip Monk, 61 oed, wedi cyffwrdd yn y merched, oedd rhwng saith ag wyth oed, tra'n gweithio yn Ysgol Gynradd Maes-y-bryn ger Pontypridd.

Yn Llys y Goron Casnewydd, mae Mr Monk yn gwadu 23 honiad o ymosod yn anweddus yn erbyn person o dan 14 oed.

Mae'r troseddau honedig yn deillio'n ôl i gyfnod rhwng 1984 a 1995.

Ddydd Llun, fe glywodd y llys bod Mr Monk wedi cyffwrdd yn y merched pan aeth y disgyblion at ei ddesg er mwyn iddo farcio eu gwaith.

Dywedodd Suzanne Thomas ar ran yr erlyniad bod Mr Monk wedi cyffwrdd un ferch yn amhriodol yn gyson.

"Byddai hyn yn digwydd pan oedd ei gwaith yn cael ei farcio gan Mr Monk".

Dau ddigwyddiad

Clywodd y llys fod y ferch yn cofio dau ddigwyddiad arall oedd wedi digwydd tu allan i'r dosbarth.

Dywedodd Miss Thomas: "Y digwyddiad cyntaf oedd pan aeth â'r plant i'r ganolfan gymunedol leol i blanu coed derw. Roedd wedi rhoi ei law i fyny ei sgert tra roedden nhw'n cerdded o amgylch."

Ychwanegodd fod y ferch yn cofio digwyddiad pan gyffyrddodd Mr Monk ynddi mewn dull amhriodol tra roedd yn gafael ynddi mewn pwll nofio.

"Roedd hyn yn ei gwneud i deimlo'n unigryw ac roedd yn meddwl ei bod yn un o'i hoff ddisgyblion.

"Dim ond wrth edrych yn ôl fel oedolyn fe sylweddolodd hi nad oedd yr hyn yr oedd wedi ei wneud yn iawn."

Mae'r achos yn parhau.