Bachgen wedi marw o lid yr ymennydd

  • Cyhoeddwyd
Daniel BaileyFfynhonnell y llun, Ysgol Alun
Disgrifiad o’r llun,
Daniel Bailey

Mae disgybl ysgol o'r Wyddgrug wedi marw ar ôl iddo gael ei heintio gan lid yr ymennydd. Roedd Daniel Bailey yn ddisgybl chweched dosbarth yn Ysgol Alun yn y dref.

Dywedodd swyddogion o Iechyd Cyhoeddus Cymru fod y bachgen wedi marw o straen septisemia meningococaidd, ac nad oes risg ehangach i'r cyhoedd yn dilyn ei farwolaeth.

Wrth roi teyrnged iddo, dywedodd Jane Cooper, pennaeth Ysgol Alun: "Roedd Daniel yn aelod poblogaidd o Chweched Dosbarth Ysgol Alun ac fe fydd ei ffrindiau a'i athrawon yn ei golli'n fawr.

"Roedd ei ffrindiau'n ei adnabod fel person disglair a chynnes oedd â diddordeb mewn llawer o bethau, ac roedd yn hawdd iawn siarad ag o.

'Balch iawn'

"Mae athrawon Daniel yn falch iawn o'i lwyddiannau academaidd drwy gydol ei flynyddoedd yn Ysgol Alun, ac roedd wedi dechrau'n addawol ar ei astudiaethau Lefel A yn y chweched dosbarth.

"Yn fwy na dim, rydym yn meddwl am deulu Daniel yn ystod y cyfnod trist hwn."

Yn ôl Dr Chris Whiteside, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru, nid oes risg i iechyd cyhoeddus ac ni fydd angen i unigolion eraill dderbyn triniaeth.

Dywedodd: "Gall Iechyd Cyhoeddus Cymru gadarnhau bod bachgen yn ei arddegau wedi marw ar ôl derbyn triniaeth am septisemia meningococaidd mewn ysbyty yn Wrecsam.

"Gall yr afiechyd effeithio ar unrhyw un ar unrhyw adeg ac felly mae'n bwysig i fod yn ymwybodol o'r symptomau, all gynnwys cur pen, gwres, cyfog, gwddf wedi cyffio ac efallai marciau coch ar groen nad ydynt yn diflannu wrth wthio arnyn nhw gyda gwydr."

Disgrifiad o’r llun,
Y bacteria sy'n achosi septisemia meningococaidd