Cwis blwyddyn naid

Cyhoeddwyd

Gan fod 2016 yn flwyddyn naid, beth am wastraffu'ch diwrnod ychwanegol yn rhoi cynnig ar gwis blwyddyn naid Cymru Fyw?

Pa bethau sy'n cael eu neidio drostyn nhw'n y rhestrau canlynol?

[Os ydych chi'n darllen hwn ar ap Cymru Fyw, yna cliciwch yma i chwarae.]