Oes 'na Oscar ar y ffordd i Gymru?

Cyhoeddwyd

Mae 'di bod yn gyfnod prysur i Siân Grigg ers iddi gael ei henwebu am Oscar am ei gwaith coluro ar ffilm The Revenant.

Bydd 88fed Gwobrau'r Academi yn cael eu cynnal yn Los Angeles nos Sul, a llwyddodd Cymru Fyw i gwrdd â'r artist coluro o Benarth cyn iddi fynd allan ar gyfer y seremoni, i glywed sut mae'r paratoadau'n mynd.

Ffynhonnell y llun, Siân Grigg
Disgrifiad o’r llun,
Siân Grigg

Sut fis wyt ti wedi ei gael ers i ti glywed dy fod wedi dy enwebu am Oscar?

Dwi di dechrau dod yn gyfarwydd â'r syniad, ond o'n i wedi cael fy syfrdanu cymaint ein bod ni wedi cael ein henwebu.

Roedd e'n gymaint o fraint, roedd e'n gymaint o sioc. Dwi ddim yn credu bod fy nhraed i nôl ar y llawr!

Dwi di synnu faint o waith sydd i'w wneud. Do'n i ddim yn disgwyl bod cymaint o achlysuron roedd rhaid i fi fynd iddyn nhw, fel y nominees lunch a'r partïon cyn yr Oscars. Mae'n rhaid gwneud lot o symposiums a round tables, a Q and A's am y ffilm.

Mae cymaint o bethau i feddwl amdanyn nhw ynglŷn â'r wisg a'r gwallt a'r colur. Mae e fel paratoi ar gyfer ffilm, ond fi yw'r actores, a dwi ddim yn gyfarwydd gyda hynna o gwbl!

Mae'r Oscars yn glamorous iawn ac mae pobl yn meddwl bod dy waith di hefyd yn glamorous, ond dyw hynny ddim yn wir o ddydd i ddydd, nag yw?

Na, dyw e ddim. Ar y Revenant, y rhan fwyaf o'r amser, ro'n i mewn dillad tywydd oer iawn. Roedd e'n gallu bod yn -20.

Roedd hi un ai'n bwrw eira neu'n bwrw glaw, a does dim lot y gallwch chi wneud i edrych yn dda yn yr awyrgylch yna a dweud y gwir.

Ffynhonnell y llun, Kimberley French
Ffynhonnell y llun, Kimberley French
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y tymheredd yn gostwng i 20 gradd dan y rhewbwynt ar adegau pan yn ffilmio'r Revenant.

Y ffilm The Revenant sydd wedi cael y nifer mwyaf o enwebiadau - 12 ohonyn nhw. Beth yw'r gobeithion?

Mae hi mor anodd dweud, achos sai'n meddwl bod un ffilm wedi ennill popeth. Mae nifer o wobrau wedi bod yn ddiweddar, ac maen nhw'n mynd i wahanol bobl drwy'r amser.

Y peth yw, mae gwahanol bobl yn pleidleisio, ac mae beth mae'r Academy'n hoffi falle ddim yr un peth ag y mae'r Golden Globes neu'r Baftas yn hoffi.

Ffynhonnell y llun, Kimberley French

Sut wyt ti wedi bod yn paratoi ar gyfer yr Oscars?

Y peth o'n i'n poeni amdano yn syth - mor gynted ag y clywes i ein bod ni wedi cael ein enwebu - oedd "Ffroc! Diet!"

Yn ffodus, mae ffrind da i fi - roeddwn i'n coleg arlunio gyda hi - sy'n berchen siopau dillad yn Arberth, ac mae gyda hi flas gwych mewn dillad, felly ffonies i hi'n syth a gofyn, "Alli di helpu fi?" achos mae'n mynd yn ddrud iawn, y dillad chi'n gorfod prynu.

Mae lot o achlysuron i fynd iddyn nhw, ac wedyn dwi'n cael fy ffrog wedi ei wneud yn Llundain ar gyfer yr Oscars ei hun.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Siân wedi dewis ei ffrog, ac mae'r Siampên yn oeri ar gyfer y noson

Beth am y noson ei hun? Os enw Sian Grigg fydd yn cael ei gyhoeddi, wyt ti wedi meddwl am beth i'w ddweud?

"Wel, fi'n trio peidio meddwl amdano fe a bod yn onest, achos mae e'n fy ngwneud i mor nerfus! Mae pob ffilm sydd wedi cael ei enwebu mor dda, dwi'n meddwl falle bydd dim rhaid i fi fynd lan i ddweud rhywbeth.

"Dwi'n poeni y bydden i'n cwympo lan y grisie, cyrraedd y top, dechrau crïo a methu â dweud dim byd!

"Os oes gwyrth yn digwydd a'n bod ni'n ennill, gobeithio na fydd neb yn cofio beth dwi'n dweud!

Bach o Gymraeg falle?

"Bydden i'n hoffi dweud rhywbeth bach yn Gymraeg, -"diolch" neu rywbeth - ond dwi ddim yn meddwl y bydda i'n gallu siarad!"