Cytundeb Ewrop 'ddim yn ddigon cadarn'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, yn dweud nad yw cytundeb David Cameron ar yr Undeb Ewropeaidd yn ddigon i'w berswadio i bleidleisio dros aros yn rhan o'r undeb yn y refferendwm fis Mehefin.

Cyhoeddodd Mr Davies ddydd Llun ei fod yn bwriadu pleidleisio dros adael yr UE.

Tra'n siarad ddydd Mawrth, dywedodd fod yna "ddadleuon da dros aros" ond bod yna "ddadleuon cryfach" dros adael.

Cafodd Mr Davies ei gyhuddo gan y Prif Weinidog Carwyn Jones o ofyn i ffermwyr Cymru, sy'n derbyn gwerth £200 mewn cymorthdaliadau o Ewrop, i "neidio oddi ar y dibyn".

'Brwydro'n gryf'

Dywedodd Mr Davies wrth newyddiadurwyr: "Rwyf wastad wedi dweud mai fy ngreddf yw i adael yr Undeb Ewropaidd ar ei ffurf bresennol.

"Rwy'n credu fod y Prif Weinidog wedi brwydro'n gryf dros fuddiannau Prydain, ond yn y pendraw , pan oedden ni o gwmpas y bwrdd gyda 27 arweinydd arall, roedd yn rhaid iddo wneud penderfynu ar sut y byddai'r cytundeb yn mynd.

"I mi, chawson ni ddim o'r cytundeb cadarn y dylen ni fod wedi ei gael.

"Wrth bwyso a mesur, mae yna ddadleuon da iawn dros aros i mewn, ond rwy'n credu bod yna ddadleuon cryfach dros adael yr Undeb Ewropeaidd ar ei ffurf bresennol, a dyna pam y cedwais at fy egwyddorion a chyhoeddi ddoe."

Dywedodd na fyddai'n ymgyrchu ar y refferendwm tan ar ôl etholiad y Cynulliad ar 5 Mai, ond dywedodd na fyddai wedi bod yn iawn iddo fynd i fewn i'r etholiad fel arweinydd plaid heb ddatgelu ei safbwynt.

Ffynhonnell y llun, Seneddtv

Yn ystod Cwestiynau'r Prif Weinidog, dywedodd Carwyn Jones wrth Aelodau Cynulliad fod ffermwyr Cymru'n derbyn "dros £200m mewn gymorthdaliadau bob blwyddyn" gan yr Undeb Ewropeaidd.

"O ble fydd yr arian yna'n dod yn y dyfodol?" gofynnodd. "Dyw e ddim yn bosib iddo ddod o Lywodraeth Cymru, mae'n ormod o arian i ni allu ei fforddio.

"Y gwirionedd yw bod ffermwyr Cymru'n gwybod ble maen nhw'n sefyll ar hyn o bryd, a byddan nhw'n gwrthod y gwahoddiad i neidio oddi ar y dibyn yn y gobaith bod yna rwyd ar y pen arall, fel y mae arweinydd yr wrthblaid yn eu gwahodd i wneud."