Chwilio Afon Taf wedi diflaniad gwraig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu'r De

Mae Heddlu'r De'n dweud fod timau arbenigol wedi chwilio afon Taf wrth i'w hymchwiliad barhau i ddiflaniad Lorraine Ridout, o ardal Gabalfa yng Nghaerdydd.

Does neb wedi gweld Ms Ridout ers 19:00 nos Sul 31 Ionawr.

Brynhawn dydd Mawrth, cafodd cŵn eu defnyddio i chwilio ardal Gabalfa.

Mae swyddogion wedi bod yn chwilio llwybr Taith Taf yn gyson ers ei diflaniad, a chafodd rhan o'r afon ei chwilio dros y penwythnos.

Dywedodd y Rhingyll Tony Apsey o orsaf heddlu'r Tyllgoed: "Er bod Lorraine yn byw yn agos i Afon Taf, does dim tystiolaeth ar hyn o bryd i awgrymu ei bod hi wedi mynd i mewn i'r dŵr."

"Ry' ni'n gwybod fod hyn yn rhywbeth oedd yn poeni'r teulu, ac o ganlyniad, cafodd rhan o Afon Taf ei archwilio gan dim chwilio ac achub arbenigol Heddlu'r De."

"Chafodd dim byd ei ddarganfod ac mae'r chwilio ar y tir yn parhau heddiw."

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i'w ffonio ar 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111, gan roi'r cyfeirnod 1600036372