Elusennau'n galw i sefydlu Gweinidog Plant

Cyhoeddwyd

Mae'r chwe elusen plant mwyaf blaenllaw yng Nghymru wedi galw ar lywodraeth nesaf Cymru i benodi Gweinidog Plant i fod yn rhan o'r cabinet.

Mae'r argymhelliad yn rhan o 'faniffesto' ar y cyd gan Achub y Plant, Barnardos Cymru, Gweithredu Dros Blant, NSPCC Cymru, Plant yng Nghymru a Tros Gynnal Plant.

Bwriad eu cyhoeddiad yw gweld newid i blant yng Nghymru, ac maen nhw'n galw am nifer o bethau gan y llywodraeth nesaf:

  • Gweinidog Plant fydd yn goruchwylio, ac yn atebol am holl bolisïau Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â phlant;
  • Pwyllgor Craffu yn y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc;
  • Pob rhan o waith Llywodraeth Cymru i sicrhau bod materion plant a phobl ifanc yng nghanol gwasanaethau cynllunio ac awdurdodau lleol ar lefel ranbarthol;
  • Fframwaith cyfreithiol cadarn i gynnwys Bil Plant a Phobl Ifanc.

Cynyddu pwerau

Mae'r chwe elusen am weld y fframwaith cyfreithiol yn cynyddu pwerau ac annibyniaeth Comisiynydd Plant Cymru.

Ar hyn o bryd mae'r comisiynydd yn atebol i Lywodraeth Cymru, sy'n penodi person i'r swydd, ond mae'r elusennau'n argymell ei wneud yn atebol i'r Cynulliad Cenedlaethol fel unrhyw ombwdsmon arall.

Dywedodd pennaeth NSPCC Cymru, Des Mannion: "Ers datganoli mae traddodiad cryf o wneud polisïau yng Nghymru sydd â phlant wrth eu calon, ond yn y blynyddoedd diweddar mae ymateb polisi i blant wedi bod ar hap ac mae'r ffocws wedi gwyro ac mae hynny'n destun pryder i'r chwe elusen.

"Dyna pam yr ydym wedi uno i alw am ymdrech o'r newydd i wireddu hawliau plant a'u rhoi yn ôl ar frig yr agenda."