'Angen gofal' wrth ddatganoli trethi, medd adroddiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae adroddiad newydd yn rhybuddio y gallai datganoli treth incwm i Gymru arwain at golli cannoedd o filiynau o bunnoedd os na fydd yn cael ei ystyried yn ofalus.

Mae adroddiad Canolfan Llywodraethiant Cymru, yn awgrymu y byddai lleihau'r grant i Gymru o San Steffan oherwydd y refeniw ychwanegol o drethi incwm yn costio'n ddrud i Gymru.

Bu dadl debyg yn Yr Alban, ac fe gafodd y ddadl honno ei datrys ddydd Mawrth ar ôl blwyddyn gyfan o drafodaethau.

Fe ddywed yr adroddiad: "Mae twf poblogaeth Cymru wedi gwahanu'n sylweddol o weddill y DU, gyda phoblogaeth Cymru'n tyfu llai na hanner mor gyflym â'r DU ar y cyfan rhwng 2008 a 2014.

"Mae hyn yn debyg o olygu llai o dwf yn y sail dreth yng Nghymru.

"Hefyd mae polisi llywodraeth y DU o gynyddu'r lwfans treth bersonol yn gyflym wedi tynnu pobl Cymru allan o'r incwm sy'n cael ei drethu yn anghyfartalog - yn fwy felly na gweddill y DU.

"Byddai hynny wedi golygu toriad sylweddol i gyllideb Cymru o dan y dull o addasu grant bloc Cymru sy'n cael ei argymell ar hyn o bryd."

Dywedodd Ed Poole o Ganolfan Llywodraethiant Cymru: "Dros y pum mlynedd o dymor Cynulliad, gallai'r dull o addasu'r grant bloc sy'n anfanteisiol i Gymru gynrychioli colled o gannoedd o filiynau o bunnoedd i gyllideb Cymru."