Labeli presgripsiwn ar gael yn Gymraeg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Prifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi cyfieithu 30 o rybuddion meddygol ar labeli presgripsiynau fydd ar gael i gleifion yn Gymraeg am y tro cyntaf.

Mewn datganiad, dywedodd Prifysgol Bangor y bydd y presgripsiynau ar gael i bob fferyllfa a meddyg "gan gynyddu'r gefnogaeth iechyd sydd ar gael yn Gymraeg yn y GIG."

Ychwanegodd y datganiad: "Argymhelliad sydd wedi cael sêl bendith Prif Swyddog Fferyllol Cymru yw bod rhoi labeli dwyieithog ar feddyginiaethau presgripsiwn ar gael i gleifion.

"Mae'r labeli ar gael yn argraffiad ar-lein y British National Formulary, sef y cyfeirlyfr fferyllol safonol sydd yn cael ei defnyddio gan bobol sydd yn rhoi presgripsiwn, meddygon, nyrsys a fferyllwyr o fewn y GIG, a bydd ar gael yn y copi printiedig nesaf.

Dywedodd Mair Martin, Fferyllydd Arweiniol-Gwybodaeth am Feddyginiaethau fu'n arwain y project ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

"Gall dilyn canllawiau meddyginiaeth yn ofalus wneud gwahaniaeth sylweddol o ran canlyniadau iechyd a defnydd diogel o feddyginiaethau. Rydym yn gobeithio y bydd y cam cyntaf tuag at roi'r holl labeli rhybudd a chyngor ar gael yn y Gymraeg yn arwain at well dealltwriaeth o'r cyfarwyddiadau ar bresgripsiwn ac at sicrhau eu bod yn cael eu dilyn."

'Dealladwy'

Dywedodd yr Athro Dyfrig Hughes o Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau Prifysgol Bangor:

"Drwy rannu ein harbenigedd a'r gwahanol baneli defnyddwyr a chynulleidfaoedd yr ydym yn troi atynt, rydym nid yn unig wedi cyfieithu'r canllawiau ond hefyd wedi eu profi er mwyn sicrhau eu bod yn ddealladwy i'r bobol sydd yn cymryd y meddyginiaethau.

"Rydym yn ddiolchgar i bawb a fu'n rhoi ymateb i ni ar ba mor glir oedd y cyfarwyddiadau. Mae hyn yn ffordd wych o rannu ein harbenigedd er budd cymaint o bobol â phosib."

Ychwanegodd Dr Stuart Linton, Cadeirydd Grŵp Strategol Cymru Gyfan ar Feddyginiaeth:

"Rydym yn falch o gymeradwyo'r labeli rhybudd ar gyfer eu defnyddio yng Nghymru. Bydd cefnogaeth y Grŵp yn sicrhau bod gan fferyllwyr ar draws Cymru y dewis i ddarparu labeli dwyieithog ar feddyginiaethau ar bresgripsiwn, a bydd hyn yn fodd i wella dealltwriaeth y cleifion am y feddyginiaeth a sut mae ei defnyddio hi."

Bydd y cyfieithiadau safonol yn cael eu lansio ddydd Mercher ar ddiwedd cyfarfod y Grŵp strategol Cymru Gyfan ar Feddyginiaeth.

Eglurodd yr Athro Dyfrig Hughes: "Nod yr astudiaeth hon oedd datblygu fersiynau Cymraeg o'r 30 o labeli rhybudd a chynghori. Mae hefyd angen cyfieithu dros 2000 o gyfarwyddiadau i'r Gymraeg, yn dilyn yr un dulliau cadarn. Fodd bynnag, bydd angen mwy o fuddsoddiad ariannol ar gyfer hynny."