Cynghorydd Gwynedd: Cyhuddo o ymosod

Cyhoeddwyd

Mae cynghorydd sir o Wynedd wedi cael ei gyhuddo o ymosod ac o ymddwyn yn fygythiol.

Fe gafodd y Cynghorydd Chris O'Neal , 37 oed, ei arestio cyn cael ei ryddhau ar fechnïaeth gan Heddlu Gogledd Cymru ac fe fydd yn ymddangos gerbron Ynadon Caernarfon ar 18 Mawrth.

Mae Mr O'Neal yn gynghorydd annibynnol ar ran ward Marchog ym Mangor.

Cadarnhaodd llefarydd ar ran yr heddlu fod dyn 37 mlwydd oed wedi cael ei gyhuddo o ymosod ac ymddwyn yn fygythiol.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd:

"Rydym yn ymwybodol o'r achos, ac rydym yn y broses o ystyried y goblygiadau. Mae'r Cynghorydd O'Neal yn parhau i fod yn gynghorydd sir."