Adolygiad etholaethau: Chwarter yn llai o ASau

Cyhoeddwyd

Fe fyddai Cymru yn colli mwy na chwarter o'i Haelodau Seneddol o dan adolygiad o etholaethau seneddol.

Fel rhan o ymgais i leihau nifer yr ASau ar draws y DU o 650 i 600, bydd nifer yr aelodau Cymreig yn gostwng o 40 i 29 yn yr etholiad cyffredinol nesaf.

Mae'r newidiadau yn cael eu gwneud o ganlyniad i reolau sy'n dweud y dylid cael niferoedd cyfartal o bleidleiswyr ym mhob etholaeth.

Ar hyn o bryd, mae rhai o etholaethau Cymru ar gyfartaledd yn cynnwys llai o bleidleiswyr na rhai yn Lloegr.

Fe gafodd cynlluniau i dorri nifer yr ASau Cymreig o 40 i 30 eu hatal gan y Democratiaid Rhyddfrydol yn ystod y llywodraeth glymbleidiol ddiwethaf.

Dywedodd Comisiwn Ffiniau Cymru y bydda nhw yn cyhoeddi "cynigion cychwynnol" ar gyfer etholaethau Cymru yn ddiweddarach eleni, ac fe fydd cyfnod o ymgynghori yn dilyn.

Nifer cyfartalog yr etholwyr mewn gwahanol etholaethau ar draws y DU ydi 74,769, ac fe ddylai pob etholaeth gynnwys hyd at 5% o etholwyr bob ochr i'r ffigwr yma - sy'n golygu bod yn rhaid i bob etholaeth gynnwys rhwng 71,031 a 78,507 o bleidleiswyr.

O dan y cynigion, bydd Lloegr yn colli 32 o ASau, a Gogledd Iwerddon a'r Alban i golli chwe AS.

Ffynhonnell y llun, PA