Cer i Geredigion

Mae hi'n sir amrywiol ei thirlun gyda'r arfordir i'r gorllewin a thir amaethyddol braf a'r bryniau i'r dwyrain. Mae'r ffotograffydd Iestyn Hughes o Bow Street wedi teithio ar hyd a lled y sir ar gyfer creu cyfrol 'Ceredigion Wrth Fy Nhraed'. Trwy garedigrwydd Iestyn a Gwasg Gomer mae Cymru Fyw wedi cael caniatâd i rannu rhai o'r delweddau:


Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Caiacio Pont Henllan
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Pier Aberystwyth
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Cenarth
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Ci yn cael cysgod rhag yr haul
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Eisteddfa Gurig yn yr eira
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Ffwrnais Ddyfi
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Machlud dros Fae Ceredigion
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption 'Pererin' gan Glenn Morris uwchlaw Ystrad Fflur
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Rali Ffermwyr Ifanc Ceredigion
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Gwarchodfa adar Ynyshir
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Cei Aberteifi
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Trotian yn Nhan-y-castell
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Sadwrn barlys yn Aberteifi

'Ceredigion wrth Fy Nhraed', Iestyn Hughes (Gwasg Gomer)