Cer i Geredigion

Cyhoeddwyd

Mae hi'n sir amrywiol ei thirlun gyda'r arfordir i'r gorllewin a thir amaethyddol braf a'r bryniau i'r dwyrain. Mae'r ffotograffydd Iestyn Hughes o Bow Street wedi teithio ar hyd a lled y sir ar gyfer creu cyfrol 'Ceredigion Wrth Fy Nhraed'. Trwy garedigrwydd Iestyn a Gwasg Gomer mae Cymru Fyw wedi cael caniatâd i rannu rhai o'r delweddau:

Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, Caiacio Pont Henllan
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, Pier Aberystwyth
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, Cenarth
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, Ci yn cael cysgod rhag yr haul
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, Eisteddfa Gurig yn yr eira
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, Ffwrnais Ddyfi
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, Machlud dros Fae Ceredigion
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, 'Pererin' gan Glenn Morris uwchlaw Ystrad Fflur
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, Rali Ffermwyr Ifanc Ceredigion
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, Gwarchodfa adar Ynyshir
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, Cei Aberteifi
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, Trotian yn Nhan-y-castell
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun, Sadwrn barlys yn Aberteifi

'Ceredigion wrth Fy Nhraed', Iestyn Hughes (Gwasg Gomer)