Carchar am gynnau tân wnaeth ddinistrio capel yn Aberfan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae dyn oedd yn gyfrifol am gynnau tân a ddinistriodd capel yn Aberfan ger Merthyr Tudful wedi cael ei garcharu am bum mlynedd.

Dywedodd Daniel Brown, 27 oed, ei fod wedi "colli rheolaeth" ar 11 Gorffennaf 2015 a chynnau'r tân yng Nghapel Aberfan.

Cafodd mwy 'na £500,000 o ddifrod ei wneud i'r adeilad, gafodd ei adeiladu yn 1876.

Roedd Brown, o Ynysowen, eisoes wedi cyfaddef i gynnau'r tân mewn gwrandawiad cynharach.

Clywodd Llys y Goron Merthyr ei fod yn mwynhau llosgi bwriadol, a'i fod wedi rhoi ei gartref ei hun ar dân pan oedd yn naw oed.

Disgrifiad o’r llun,
Y difrod i'r adeilad

Dywedodd Rachel Knight ar ran yr erlyniad bod Brown wedi cynnau tân mewn bin sbwriel yn gynharach y noson honno a'i fod wedi galw 999 ei hun, ond ei fod "wedi'i siomi" bod trigolion wedi diffodd y tân cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd.

"Llai na dwy awr yn ddiweddarach, cafodd ddiffoddwyr eu galw i fynd i'r afael â'r tân yn y capel," meddai.

"Roedd y capel dan glo ond fe wnaeth Brown gyflwyno ei hun fel y gofalwr."